Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (549422 osób)

Miejscowości:
Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Piwowarski Piotr 82/345 1391 126 129 168 Bolesławiec
Oleksiak Weronika 82/345 1391 131 134 424 Bolesławiec
Rak Piotr 82/345 1391 137 140 680 Bolesławiec
Heczko Jan 82/345 1391 143 146 228 Bolesławiec
Błąd Jan 82/345 1391 148 151 480 Bolesławiec
Kot Ludwik 82/345 1391 166 175 63 Bolesławiec
Dybal Zofia 82/345 1391 8 10 124 Bolesławiec
Jaśkiewicz Władysław 82/345 1391 21 24 26 Bolesławiec
Baut Jan 82/345 1391 28 31 108 Bolesławiec
Baut Rudolf 82/345 1391 34 38 9 Bolesławiec
Boka Władysław 82/345 1391 44 48 40 Bolesławiec
Pulikowska Maria 82/345 1391 49 53 304 Bolesławiec
Pogórski Stanisław 82/345 1391 57 61 227 Bolesławiec
Sopko Aniela 82/345 1391 64 68 149 Bolesławiec
Tanderys Maria 82/345 1391 69 73 413 Bolesławiec
Jurasik Józef 82/345 1391 75 79 200 Bolesławiec
Dąbal Rozalia 82/345 1391 82 86 113 Bolesławiec
Gajewska Maria 82/345 1391 86 90 369 Bolesławiec
Czajkowski Jan 82/345 1391 96 99 131 Bolesławiec
Sowa Waleria 82/345 1391 101 104 387 Bolesławiec
Koucz Franciszek 82/345 1391 107 110 106 Bolesławiec
Janik Adolf 82/345 1391 112 115 362 Bolesławiec
Ludziak Maria 82/345 1391 117 120 617 Bolesławiec
Piwowarska Natalia 82/345 1391 126 129 169 Bolesławiec
Oleksiak Józefina 82/345 1391 131 134 425 Bolesławiec
Rak Helena 82/345 1391 137 140 681 Bolesławiec
Heczko Joanna 82/345 1391 143 146 229 Bolesławiec
Błąd Józefa 82/345 1391 148 151 481 Bolesławiec
Kulik Tomasz 82/345 1391 166 175 64 Bolesławiec
Dybal Michał 82/345 1391 8 10 125 Bolesławiec
Kulbida Antoni 82/345 1391 21 24 27 Bolesławiec
Baut Franciszek 82/345 1391 28 31 109 Bolesławiec
Baut Maria 82/345 1391 34 38 10 Bolesławiec
Boka Aniela 82/345 1391 44 48 41 Bolesławiec
Pulikowska Maria 82/345 1391 49 53 305 Bolesławiec
Pogórska Ewa 82/345 1391 57 61 228 Bolesławiec
Sopko Weronika 82/345 1391 64 68 150 Bolesławiec
Skobliński Jan 82/345 1391 69 73 414 Bolesławiec
Jurasik Michalina 82/345 1391 75 79 201 Bolesławiec
Dąbal Mieczysław 82/345 1391 82 86 114 Bolesławiec
Gajewska Natalia 82/345 1391 86 90 370 Bolesławiec
Czajkowska Albina 82/345 1391 96 99 132 Bolesławiec
Sowa Leon 82/345 1391 101 104 388 Bolesławiec
Czerepak Stefania 82/345 1391 108 111 107 Bolesławiec
Janik Agnieszka 82/345 1391 112 115 363 Bolesławiec
Ludziak Helena 82/345 1391 117 120 618 Bolesławiec
Piwowarska Maria 82/345 1391 126 129 170 Bolesławiec
Oleksiak Helena 82/345 1391 131 134 426 Bolesławiec
Rak Bolesław 82/345 1391 137 140 682 Bolesławiec
Łukasiewicz Stefania 82/345 1391 143 146 230 Bolesławiec
Błąd Andrzej 82/345 1391 148 151 482 Bolesławiec
Kulik Michał 82/345 1391 166 175 65 Bolesławiec
Galka Walenty 82/345 1391 8 10 126 Bolesławiec
Kuznicki Andrzej 82/345 1391 21 24 28 Bolesławiec
Wojtas Maria 82/345 1391 28 31 110 Bolesławiec
Baut Antoni 82/345 1391 34 38 11 Bolesławiec
Boka Dominik 82/345 1391 44 48 42 Bolesławiec
Pulikowski Władysław 82/345 1391 49 53 306 Bolesławiec
Pogórski Franciszek 82/345 1391 57 61 229 Bolesławiec
Sopko Maria 82/345 1391 64 68 151 Bolesławiec
Skoblińska Maria 82/345 1391 69 73 415 Bolesławiec
Jurasik Maria 82/345 1391 75 79 202 Bolesławiec
Dąbal Bolesław 82/345 1391 82 86 115 Bolesławiec
Gajewska Ludwika 82/345 1391 86 90 371 Bolesławiec
Czajkowska Stefania 82/345 1391 96 99 133 Bolesławiec
Sowa Natalia 82/345 1391 101 104 389 Bolesławiec
Czerepak Karol 82/345 1391 108 111 108 Bolesławiec
Janik Maria 82/345 1391 112 115 364 Bolesławiec
Ludziak Adam 82/345 1391 117 120 619 Bolesławiec
Piwowarska Józefa 82/345 1391 126 129 171 Bolesławiec
Oleksiak Jan 82/345 1391 131 134 427 Bolesławiec
Czerlik Józef 82/345 1391 137 140 683 Bolesławiec
Dąbal Władysław 82/345 1391 143 146 231 Bolesławiec
Błąd Agnieszka 82/345 1391 148 151 483 Bolesławiec
Gorycka Teresa 82/345 1391 166 175 66 Bolesławiec
Galka Jan 82/345 1391 8 10 127 Bolesławiec
Góral Paulona 82/345 1391 21 24 29 Bolesławiec
Dul Paweł 82/345 1391 28 31 111 Bolesławiec
Baut Filip 82/345 1391 34 38 12 Bolesławiec
Boka Adam 82/345 1391 44 48 43 Bolesławiec
Horkasz Aniela 82/345 1391 49 53 307 Bolesławiec
Pogórski Józef 82/345 1391 57 61 230 Bolesławiec
Mucha Wiktoria 82/345 1391 64 68 152 Bolesławiec
Skoblińska Anna 82/345 1391 69 73 416 Bolesławiec
Sulich Jakub 82/345 1391 75 79 203 Bolesławiec
Dąbal Michał 82/345 1391 82 86 116 Bolesławiec
Gajewska Helena 82/345 1391 86 90 372 Bolesławiec
Dąbal Józef 82/345 1391 96 99 134 Bolesławiec
Sowa Anna 82/345 1391 101 104 390 Bolesławiec
Czerepak Józefa 82/345 1391 108 111 109 Bolesławiec
Janik Franciszek 82/345 1391 112 115 365 Bolesławiec
Ludziak Janina 82/345 1391 117 120 620 Bolesławiec
Piwowarska Stanisława 82/345 1391 126 129 172 Bolesławiec
Oleksiak Stefania 82/345 1391 131 134 428 Bolesławiec
Czerlik Genowefa 82/345 1391 137 140 684 Bolesławiec
Dąbal Antonina 82/345 1391 143 146 232 Bolesławiec
Czuber Ludwika 82/345 1391 148 151 484 Bolesławiec
Trejnar Maria 82/345 1391 166 175 67 Bolesławiec
Galka Antoni 82/345 1391 8 10 128 Bolesławiec
Ruznicki Paweł 82/345 1391 21 24 30 Bolesławiec

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com