Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (1279777 osób)

Miejscowości:
Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Sado Kazimierz 82/345 356 1 4 176 Wołów
Dubień Franciszek 82/345 356 1 4 177 Wołów
Barański Leonard 82/345 356 1 4 178 Wołów
Barańska Maria 82/345 356 1 4 179 Wołów
Wojtaś Emil 82/345 356 1 4 180 Wołów
Szajnowski Michał 82/345 356 1 4 181 Wołów
Szajnowska Stefania 82/345 356 1 4 182 Wołów
Iwańska Anna 82/345 356 1 4 183 Wołów
Tabor Jan 82/345 356 1 4 184 Wołów
Szeliga Ludwik 82/345 356 1 4 185 Wołów
Szeliga Balbina 82/345 356 1 4 186 Wołów
Żuczek Władysław 82/345 356 1 4 187 Wołów
Żuczek Zofia 82/345 356 1 4 188 Wołów
Szczepański Jan 82/345 356 1 4 189 Wołów
Krupa Stanisław 82/345 356 1 4 190 Wołów
Hauptman Stanisław 82/345 356 1 4 191 Wołów
Hauptman Helena 82/345 356 1 4 192 Wołów
Korczowski Bolesław 82/345 356 1 4 193 Wołów
Gryszpiński Kazimierz 82/345 356 1 4 194 Wołów
Gryszpińska Stanisława 82/345 356 1 4 195 Wołów
Pochapień Piotr 82/345 356 1 4 196 Wołów
Pochapień Ryszard 82/345 356 1 4 197 Wołów
Chrobot Teofil 82/345 356 1 4 198 Wołów
Kosmala Waleria 82/345 356 1 4 199 Wołów
Mazur Władysław 82/345 356 1 4 200 Wołów
Swiebodziński Jerzy 82/345 356 2 5 201 Wołów
Nowak Stanisław 82/345 356 2 5 202 Wołów
Bogusław Petronela 82/345 356 2 5 203 Wołów
Żółtak Wawrzyniec 82/345 356 2 5 204 Wołów
Mazur Józef 82/345 356 2 5 205 Wołów
Podkoń Stanisław 82/345 356 2 5 206 Wołów
Kopeć Roman 82/345 356 2 5 207 Wołów
Bogusław Stefan 82/345 356 2 5 208 Wołów
Pochopicz Piotr 82/345 356 2 5 209 Wołów
Wróblewski Wincenty 82/345 356 2 5 210 Wołów
Maj Jan 82/345 356 2 5 211 Wołów
Bednarczyk Heronim 82/345 356 2 5 212 Wołów
Wojciechowski Jan 82/345 356 2 5 213 Wołów
Swiebodziński Bronisław 82/345 356 2 5 214 Wołów
Podkoń Aniela 82/345 356 2 5 215 Wołów
Pochopiń Ryszard 82/345 356 2 5 216 Wołów
Mołczan Ludwik 82/345 356 2 5 217 Wołów
Zymańczyk Wincenty 82/345 356 2 5 218 Wołów
Rychlicki Bronisław 82/345 356 2 5 219 Wołów
Rychlicka Anna 82/345 356 2 5 220 Wołów
Rychlicki Gerost 82/345 356 2 5 221 Wołów
Rychlicka Agnieszka 82/345 356 2 5 222 Wołów
Rychlicka Wanda 82/345 356 2 5 223 Wołów
Rychlicka Maria 82/345 356 2 5 224 Wołów
Grobliński Aleksander 82/345 356 2 5 225 Wołów
Groblewski Walenty 82/345 356 3 6 226 Wołów
Groblewska Janina 82/345 356 3 6 227 Wołów
Groblewska Stefania 82/345 356 3 6 228 Wołów
Groblewska Maria 82/345 356 3 6 229 Wołów
Paszkiewicz Janina 82/345 356 3 6 230 Wołów
Paszkiewicz Eugenia 82/345 356 3 6 231 Wołów
Antosiewicz Edmund 82/345 356 3 6 232 Wołów
Antosiewicz Klaudia 82/345 356 3 6 233 Wołów
Jasińska Bronisława 82/345 356 3 6 234 Wołów
Jasińska Michalina 82/345 356 3 6 235 Wołów
Żydko Bronisława 82/345 356 3 6 236 Wołów
Ciepły Mieczysław 82/345 356 3 6 237 Wołów
Ciepły Anna 82/345 356 3 6 238 Wołów
Ciepły Olek 82/345 356 3 6 239 Wołów
Miecińska Jadwiga 82/345 356 3 6 240 Wołów
Gojek Teofil 82/345 356 3 6 241 Wołów
Gojek Danuta 82/345 356 3 6 242 Wołów
Gojek Ryszard 82/345 356 3 6 243 Wołów
Grobliński Adam 82/345 356 3 6 244 Wołów
Groblińska Jadwiga 82/345 356 3 6 245 Wołów
Groblińska Irena 82/345 356 3 6 246 Wołów
Groblińska Salomina 82/345 356 3 6 247 Wołów
Groblińska Halina 82/345 356 3 6 248 Wołów
Groblińska Jadwiga 82/345 356 3 6 249 Wołów
Grobliński Stanisław 82/345 356 3 6 250 Wołów
Grobliński Artur 82/345 356 4 7 251 Wołów
Groblińska Irena 82/345 356 4 7 252 Wołów
Chmaj Ignacy 82/345 356 4 7 253 Wołów
Szołola Jan 82/345 356 4 7 254 Wołów
Alikoda Bronisław 82/345 356 4 7 255 Wołów
Cukla Jan 82/345 356 4 7 256 Wołów
Leszuk Roman 82/345 356 4 7 257 Wołów
Szczegieł Jan 82/345 356 4 7 258 Wołów
Grzych Franciszek 82/345 356 4 7 259 Wołów
Janik Józef 82/345 356 4 7 260 Wołów
Surowiec Stanisława 82/345 356 4 7 261 Wołów
Adamczak Józef 82/345 356 4 7 262 Wołów
Mazur Franciszek 82/345 356 4 7 263 Wołów
Seter Józef 82/345 356 4 7 264 Wołów
Srodek Jan 82/345 356 4 7 265 Wołów
Mazur Józef 82/345 356 4 7 266 Wołów
Biernat Franciszek 82/345 356 4 7 267 Wołów
Biernat Stefan 82/345 356 4 7 268 Wołów
Kalembasy Wincenty 82/345 356 4 7 269 Wołów
Bidas Jan 82/345 356 4 7 270 Wołów
Ralembasa Władysław 82/345 356 4 7 271 Wołów
Młodzieniecz Wincenty 82/345 356 4 7 272 Wołów
Parłowski Władysław 82/345 356 4 7 273 Wołów
Parłowska Marianna 82/345 356 4 7 274 Wołów
Szpiech Michał 82/345 356 4 7 275 Wołów

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com