Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (549422 osób)

Miejscowości:
Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Kaszczyszyn Maria 82/345 306 7 10 538 Lubań
Nowakowski Mieczysław 82/345 306 16 19 795 Lubań
Rent Antoni 82/345 306 24 27 1051 Lubań
Wysocki Franciszek 82/345 306 33 36 1316 Lubań
Cechowski Tadeusz 82/345 306 42 45 199 Lubań
Kamiński Anastazy 82/345 306 51 54 460 Lubań
Łapińska Jadwiga 82/345 306 60 63 732 Lubań
Pomykała Walerian 82/345 306 69 72 1015 Lubań
Stańczuk Bazyli 82/345 306 77 80 1273 Lubań
Brzezinski Jan 82/345 306 86 89 71 Lubań
Kołodziński Roman 82/345 306 94 97 327 Lubań
Norkort Augustyn 82/345 306 103 106 583 Lubań
Sigda Wanda 82/345 306 111 114 839 Lubań
Cyzewa Halina 82/345 306 121 124 102 Lubań
Jacyna Józef 82/345 306 129 132 358 Lubań
Mikułko Wincenty 82/345 306 138 141 614 Lubań
Stelmach Stefan 82/345 306 146 149 870 Lubań
Ziutkiewicz Stefania 82/345 306 155 158 1136 Lubań
Fiekuta Paweł 82/345 306 164 167 239 Lubań
Ludwiczak Marian 82/345 306 173 176 495 Lubań
Razmus Hieronim 82/345 306 181 184 761 Lubań
Bogdanowicz Emil 82/345 306 190 193 49 Lubań
Kałun Jadwiga 82/345 306 199 202 305 Lubań
Sawkoje Anna 82/345 306 207 210 561 Lubań
Głowinski Mirosław 82/345 306 216 219 98 Lubań
Stasiak Zenon 82/345 306 224 227 354 Lubań
Kocioboła Janina 82/345 306 233 236 201 Lubań
Telk Tadeusz 82/345 306 242 245 457 Lubań
Romanowski Antoni 82/345 306 250 253 180 Lubań
Polita Bronisław 82/345 306 260 263 158 Lubań
Pankiewicz Józefa 82/345 306 269 272 163 Lubań
Krawiec Piotr 82/345 306 7 10 539 Lubań
Nowakowski Jan 82/345 306 16 19 796 Lubań
Rudkowska Regina 82/345 306 24 27 1052 Lubań
Wójtowicz Jan 82/345 306 33 36 1317 Lubań
Ceglarz Jadwiga 82/345 306 42 45 200 Lubań
Kamińska Anna 82/345 306 51 54 461 Lubań
Łapińska Leokadia 82/345 306 60 63 733 Lubań
Pomykała Zofia 82/345 306 69 72 1016 Lubań
Sałamaj Bronisław 82/345 306 77 80 1274 Lubań
Błaszczak Czesław 82/345 306 86 89 72 Lubań
Kopyś Piotr 82/345 306 94 97 328 Lubań
Niebylski Marcin 82/345 306 103 106 584 Lubań
Tomczyk Jan 82/345 306 111 114 840 Lubań
Czepul Władysław 82/345 306 121 124 103 Lubań
Jasiul Irena 82/345 306 129 132 359 Lubań
Michalska Halina 82/345 306 138 141 615 Lubań
Stelmach Danuta 82/345 306 147 150 871 Lubań
Ziutkiewicz Helena 82/345 306 155 158 1137 Lubań
Flih Michał 82/345 306 164 167 240 Lubań
Lubenko Piotr 82/345 306 173 176 496 Lubań
Razmus Antoni 82/345 306 182 185 762 Lubań
Banek Stanisław 82/345 306 190 193 50 Lubań
Kałuh Helena 82/345 306 199 202 306 Lubań
Sawkoje Franciszek 82/345 306 207 210 562 Lubań
Głowinski Franciszek 82/345 306 216 219 99 Lubań
Sokalski Michał 82/345 306 224 227 355 Lubań
Kalinski Stefan 82/345 306 233 236 202 Lubań
Telk Maria 82/345 306 242 245 458 Lubań
Rudnicka Rozalia 82/345 306 251 254 181 Lubań
Polita Justyna 82/345 306 260 263 159 Lubań
Presel Stefania 82/345 306 269 272 164 Lubań
Krawiec Michał 82/345 306 7 10 540 Lubań
Nastrowicz Weronika 82/345 306 16 19 797 Lubań
Rudkowska Wiesława 82/345 306 24 27 1053 Lubań
Wieczorek Tadeusz 82/345 306 33 36 1318 Lubań
Ceglarz Antonina 82/345 306 42 45 201 Lubań
Kamińska Paulina 82/345 306 51 54 462 Lubań
Łapiński Mieczysław 82/345 306 60 63 734 Lubań
Pomykała Maria 82/345 306 69 72 1017 Lubań
Sałamaj Maria 82/345 306 77 80 1275 Lubań
Bulak Józef 82/345 306 86 89 73 Lubań
Kubera Jan 82/345 306 94 97 329 Lubań
Nirodka Stanisław 82/345 306 103 106 585 Lubań
Tyszkiewicz Józef 82/345 306 112 115 841 Lubań
Czepul Irena 82/345 306 121 124 104 Lubań
Jasiul Maria 82/345 306 129 132 360 Lubań
Madej Franciszek 82/345 306 138 141 616 Lubań
Szmyt Jakub 82/345 306 147 150 872 Lubań
Zunomski Jan 82/345 306 155 158 1138 Lubań
Felsztyńska Rozalia 82/345 306 164 167 241 Lubań
Leżańska Józefa 82/345 306 173 176 497 Lubań
Ruszaj Józef 82/345 306 182 185 763 Lubań
Baran Wojciech 82/345 306 190 193 51 Lubań
Lutz Olga 82/345 306 199 202 307 Lubań
Sawkoje Malwina 82/345 306 207 210 563 Lubań
Gazel Stanisława 82/345 306 216 219 100 Lubań
Tarłowski Władysław 82/345 306 224 227 356 Lubań
Kostar Józef 82/345 306 233 236 203 Lubań
Telk Barbara 82/345 306 242 245 459 Lubań
Rozik Julianna 82/345 306 251 254 182 Lubań
Połońska Zofia 82/345 306 260 263 160 Lubań
Potyńska Leokadia 82/345 306 269 272 165 Lubań
Krawiec Franciszek 82/345 306 7 10 541 Lubań
Nowogrodzki Antoni 82/345 306 16 19 798 Lubań
Rudkowski Sergiusz 82/345 306 24 27 1054 Lubań
Wasionek Justyn 82/345 306 33 36 1319 Lubań
Ceglarz Waldemar 82/345 306 42 45 202 Lubań
Kamińska Józefa 82/345 306 51 54 463 Lubań
Łapiński Rafał 82/345 306 60 63 735 Lubań

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com