Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (549422 osób)

Miejscowości:
Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Łagowska Anna 82/345 282 5 8 7 Kłodzko
Sieradz Adam 82/345 282 15 18 267 Kłodzko
Pawłowski Sylwester 82/345 282 26 29 199 Kłodzko
Głowa Jan 82/345 282 37 40 265 Kłodzko
Amisz Bronisław 82/345 282 48 51 659 Kłodzko
Zarzecka Anna 82/345 282 58 61 916 Kłodzko
Ćwikłowski Adolf 82/345 282 68 71 1172 Kłodzko
Popiel Jan 82/345 282 78 81 1404 Kłodzko
Starkowski Franciszek 82/345 282 89 92 1497 Kłodzko
Sikocińska Leokadia 82/345 282 99 102 353 Kłodzko
Siedlecki Czesław 82/345 282 110 113 2 Kłodzko
Wabiszczewicz Konstanty 82/345 282 120 123 259 Kłodzko
Krupa Tomasz 82/345 282 130 133 519 Kłodzko
Czyż Leon 82/345 282 143 146 11 Kłodzko
Grzybczyk Józef 82/345 282 153 156 221 Kłodzko
Grabowski Jan 82/345 282 164 167 52 Kłodzko
Homeniuk Władysław 82/345 282 176 179 195 Kłodzko
Łunowy Szymon 82/345 282 5 8 8 Kłodzko
Ptaszek Anna 82/345 282 15 18 268 Kłodzko
Chlebowski Stefan 82/345 282 26 29 200 Kłodzko
Protiuk Izabela 82/345 282 37 40 266 Kłodzko
Nawysz Jan 82/345 282 48 51 660 Kłodzko
Karpińska Jadwiga 82/345 282 58 61 917 Kłodzko
Ćwikłowska Hanna 82/345 282 68 71 1173 Kłodzko
Iśków Tadeusz 82/345 282 78 81 1405 Kłodzko
Starkowski Aleksander 82/345 282 89 92 1498 Kłodzko
Sikociński Tadeusz 82/345 282 99 102 354 Kłodzko
Lachowski Władysław 82/345 282 110 113 3 Kłodzko
Szulczyński Michał 82/345 282 120 123 260 Kłodzko
Mazurek Józef 82/345 282 130 133 520 Kłodzko
Ziółkowski Władysław 82/345 282 143 146 12 Kłodzko
Sierechon Jan 82/345 282 153 156 222 Kłodzko
Grabowska Paulina 82/345 282 164 167 53 Kłodzko
Zakrzewski Aleksander 82/345 282 176 179 196 Kłodzko
Bereta Mieczysław 82/345 282 5 8 9 Kłodzko
Machnic Władysława 82/345 282 15 18 269 Kłodzko
Janicki Adam 82/345 282 27 30 150 Kłodzko
Majka Stanisława 82/345 282 37 40 267 Kłodzko
Nawysz Julia 82/345 282 48 51 661 Kłodzko
Malinowska Maria 82/345 282 58 61 918 Kłodzko
Rachel Natalia 82/345 282 68 71 1174 Kłodzko
Umywalnik Albin 82/345 282 78 81 1406 Kłodzko
Starkowski Józef 82/345 282 89 92 1499 Kłodzko
Sikociński Bolesław 82/345 282 99 102 355 Kłodzko
Krukowski Stanisław 82/345 282 110 113 4 Kłodzko
Bielski Bronisław 82/345 282 120 123 261 Kłodzko
Bem Józef 82/345 282 130 133 521 Kłodzko
Czyż Seweryn 82/345 282 143 146 13 Kłodzko
Podchalicz Piotr 82/345 282 153 156 223 Kłodzko
Wilk Sylwester 82/345 282 164 167 54 Kłodzko
Charzewski Antoni 82/345 282 176 179 197 Kłodzko
Cyż Bolesław 82/345 282 5 8 10 Kłodzko
Machnicówna Antonina 82/345 282 15 18 270 Kłodzko
Szypuła Tadeusz 82/345 282 27 30 151 Kłodzko
Reptów Zofia 82/345 282 37 40 268 Kłodzko
Nawysz Jadwiga 82/345 282 48 51 662 Kłodzko
Damulewicz Władysław 82/345 282 58 61 919 Kłodzko
Gajdemski Leon 82/345 282 68 71 1175 Kłodzko
Harotus Jan 82/345 282 78 81 1407 Kłodzko
Starkowski Aleksander 82/345 282 89 92 1500 Kłodzko
Sikocińska Wanda 82/345 282 99 102 356 Kłodzko
Prokopowicz Władysław 82/345 282 110 113 5 Kłodzko
Majewska Jadwiga 82/345 282 120 123 262 Kłodzko
Łukawski Piotr 82/345 282 130 133 522 Kłodzko
Prymka Kazimierz 82/345 282 143 146 14 Kłodzko
Budziło Józef 82/345 282 153 156 224 Kłodzko
Wilk Wiktoria 82/345 282 164 167 55 Kłodzko
Zimnocho Witold 82/345 282 176 179 198 Kłodzko
Musiał Mrian 82/345 282 5 8 11 Kłodzko
Pazdan Maria 82/345 282 15 18 271 Kłodzko
Szypuła Michał 82/345 282 27 30 152 Kłodzko
Kamperda Jan 82/345 282 37 40 269 Kłodzko
Bielewicz Hieronim 82/345 282 48 51 663 Kłodzko
Adamowicz Władysław 82/345 282 58 61 920 Kłodzko
Janeczek Roman 82/345 282 68 71 1176 Kłodzko
Niedżwiecka Antonina 82/345 282 78 81 1408 Kłodzko
Chirowski Karol 82/345 282 89 92 1501 Kłodzko
Brewczyńska Tekla 82/345 282 99 102 357 Kłodzko
Żurawicki Jan 82/345 282 110 113 6 Kłodzko
Majewska Maria 82/345 282 120 123 263 Kłodzko
Olszewicz Jan 82/345 282 130 133 523 Kłodzko
Depka Józef 82/345 282 143 146 15 Kłodzko
Wysocki Tadeusz 82/345 282 153 156 225 Kłodzko
Wojciechowski Władysław 82/345 282 164 167 56 Kłodzko
Skuratowicz Józef 82/345 282 176 179 199 Kłodzko
Stompinska Halina 82/345 282 5 8 12 Kłodzko
Bogacz Helena 82/345 282 15 18 272 Kłodzko
Szypuła Michał 82/345 282 27 30 153 Kłodzko
Nadworny Franciszek 82/345 282 37 40 270 Kłodzko
Bielewicz Wiktoria 82/345 282 48 51 664 Kłodzko
Leszczyński Ignacy 82/345 282 58 61 921 Kłodzko
Ilnicki Eliasz 82/345 282 68 71 1177 Kłodzko
Niedżwiecka Stanisława 82/345 282 79 82 1409 Kłodzko
Steczko Józef 82/345 282 89 92 1502 Kłodzko
Brewczyńska Mira 82/345 282 99 102 358 Kłodzko
Smolarski Leon 82/345 282 110 113 7 Kłodzko
Majewska Zofia 82/345 282 120 123 264 Kłodzko
Zagrobelski Stefan 82/345 282 130 133 524 Kłodzko
Depka Bronisława 82/345 282 143 146 16 Kłodzko
Lukacz Stanisław 82/345 282 154 157 176 Kłodzko

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com