Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (1279777 osób)

Miejscowości:
Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Zając Fran 82/345 271 2 5 Jelenia Góra
Witkowski Ryszard 82/345 271 2 5 Jelenia Góra
Wołochowicz Józef 82/345 271 2 5 Jelenia Góra
Kosobucki Aleksander 82/345 271 2 5 Jelenia Góra
Macetyński Witold 82/345 271 2 5 Jelenia Góra
Nardy Hen 82/345 271 2 5 Jelenia Góra
Ubychć Janina 82/345 271 2 5 Jelenia Góra
Ubychć Celina 82/345 271 2 5 Jelenia Góra
Ubychć Stani 82/345 271 2 5 Jelenia Góra
Ubychć Kazim 82/345 271 2 5 Jelenia Góra
Kryszana Karol 82/345 271 3 6 Jelenia Góra
Zudura Iren 82/345 271 3 6 Jelenia Góra
Zudura Lucyna 82/345 271 3 6 Jelenia Góra
Zudura Danu 82/345 271 3 6 Jelenia Góra
Szwęc Janina 82/345 271 3 6 Jelenia Góra
Szwęc Henr 82/345 271 3 6 Jelenia Góra
Szwęc Edwa 82/345 271 3 6 Jelenia Góra
Laskowska Zofia 82/345 271 3 6 Jelenia Góra
Laskowska Rysza 82/345 271 3 6 Jelenia Góra
Sanapo Wład 82/345 271 3 6 Jelenia Góra
Jarmozik Janina 82/345 271 3 6 Jelenia Góra
Jarmozik Stanis 82/345 271 3 6 Jelenia Góra
Jarmozik Czesł 82/345 271 3 6 Jelenia Góra
Rusinowicz Józef 82/345 271 4 7 Jelenia Góra
Rusinowicz Janina 82/345 271 4 7 Jelenia Góra
Rusinowicz Andrzej 82/345 271 4 7 Jelenia Góra
Roman Eusta 82/345 271 4 7 Jelenia Góra
Chliwa Piotr 82/345 271 4 7 Jelenia Góra
Szukała Mari 82/345 271 4 7 Jelenia Góra
Turkiewicz Józef 82/345 271 4 7 Jelenia Góra
Kochanowski Andrzej 82/345 271 4 7 Jelenia Góra
Potęk Aniela 82/345 271 4 7 Jelenia Góra
Różycka Bronisława 82/345 271 4 7 Jelenia Góra
Józefiak Bo 82/345 271 4 7 Jelenia Góra
Pijak Gabri 82/345 271 4 7 Jelenia Góra
Rasitowicz Józef 82/345 271 4 7 Jelenia Góra
Przygolec Jadwiga 82/345 271 4 7 Jelenia Góra
Rogoza Anna 82/345 271 5 8 Jelenia Góra
Rogoza Łucja 82/345 271 5 8 Jelenia Góra
Rogoza Zofia 82/345 271 5 8 Jelenia Góra
Rogoza Jadwiga 82/345 271 5 8 Jelenia Góra
Pij Teofi 82/345 271 5 8 Jelenia Góra
Pij Tadeusz 82/345 271 5 8 Jelenia Góra
Pij Jadiwga 82/345 271 5 8 Jelenia Góra
Kołodyńska Albina 82/345 271 5 8 Jelenia Góra
Kołodyńska Julia 82/345 271 5 8 Jelenia Góra
Kołodyńska Genow 82/345 271 5 8 Jelenia Góra
Kołodyńska Zofia 82/345 271 5 8 Jelenia Góra
Kołodyńska Maria 82/345 271 5 8 Jelenia Góra
Kołodyńska Felik 82/345 271 5 8 Jelenia Góra
Kołodyńska Czesł 82/345 271 5 8 Jelenia Góra
Porusz Czesł 82/345 271 6 9 Jelenia Góra
Małachowski Wiktor 82/345 271 6 9 Jelenia Góra
Skrypski Konstanty 82/345 271 6 9 Jelenia Góra
Drozdowicz Józef 82/345 271 6 9 Jelenia Góra
Drozdowicz Helena 82/345 271 6 9 Jelenia Góra
Drozdowicz Anna 82/345 271 6 9 Jelenia Góra
Michalczuk Maria 82/345 271 6 9 Jelenia Góra
Zaworonek Józef 82/345 271 6 9 Jelenia Góra
Pudakowski Józef 82/345 271 6 9 Jelenia Góra
Pudakowska Paulina 82/345 271 6 9 Jelenia Góra
Pudakowska Janina 82/345 271 6 9 Jelenia Góra
Pudakowski Waler 82/345 271 6 9 Jelenia Góra
Pudakowski Broni 82/345 271 6 9 Jelenia Góra
Pudakowska Paulina 82/345 271 6 9 Jelenia Góra
Pudakowski Michał 82/345 271 6 9 Jelenia Góra
Andukiewicz Julian 82/345 271 7 10 Jelenia Góra
Matusiewicz Maria 82/345 271 7 10 Jelenia Góra
Matusiewicz Olga 82/345 271 7 10 Jelenia Góra
Matusiewicz Julia 82/345 271 7 10 Jelenia Góra
Matusiewicz Władzi 82/345 271 7 10 Jelenia Góra
Matusiewicz Mikołaj 82/345 271 7 10 Jelenia Góra
Kuczyńska Katarzyna 82/345 271 7 10 Jelenia Góra
Łukasiewicz Emilia 82/345 271 7 10 Jelenia Góra
Drzewiecki Franciszek 82/345 271 7 10 Jelenia Góra
Drzewiecki Broni 82/345 271 7 10 Jelenia Góra
Drzewiecki Regi 82/345 271 7 10 Jelenia Góra
Polinkiewicz Berna 82/345 271 7 10 Jelenia Góra
Januszewicz Jadwiga 82/345 271 8 11 Jelenia Góra
Lorentz Józef 82/345 271 8 11 Jelenia Góra
Lorentz Janina 82/345 271 8 11 Jelenia Góra
Zulko Maria 82/345 271 8 11 Jelenia Góra
Zulko Elżbieta 82/345 271 8 11 Jelenia Góra
Zulko Fran 82/345 271 8 11 Jelenia Góra
Muszyński Jan 82/345 271 8 11 Jelenia Góra
Frankiewicz Anton 82/345 271 8 11 Jelenia Góra
Masznicz Wład 82/345 271 8 11 Jelenia Góra
Pobudziński Jan 82/345 271 8 11 Jelenia Góra
Milewicz Felicja 82/345 271 8 11 Jelenia Góra
Dubicki Wacław 82/345 271 8 11 Jelenia Góra
Sobolewski Aleks 82/345 271 8 11 Jelenia Góra
Minkiewicz Bron 82/345 271 8 11 Jelenia Góra
Minkiewicz Jadwiga 82/345 271 8 11 Jelenia Góra
Minkiewicz Anna 82/345 271 8 11 Jelenia Góra
Minkiewicz Zofia 82/345 271 8 11 Jelenia Góra
Roziatowski Rudolf 82/345 271 9 12 Jelenia Góra
Roziatowski Broni 82/345 271 9 12 Jelenia Góra
Roziatowski Stefan 82/345 271 9 12 Jelenia Góra
Roziatowski Maria 82/345 271 9 12 Jelenia Góra
Roziatowski Jadwiga 82/345 271 9 12 Jelenia Góra

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com