Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (1279777 osób)

Miejscowości:
Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Cegła Piotr 82/345 2111 1,3 1,3 1 Wrocław
Dąbrowski Marcin 82/345 2111 17 17 1 Wrocław
Fojer Franciszek 82/345 2111 17 17 2 Wrocław
Wybraniec Ryszard 82/345 2111 17 17 3 Wrocław
Kaszycki Stanisław 82/345 2111 17 17 4 Wrocław
Dąbrowski Marcin 82/345 2111 23,24 23,24 1 Wrocław
Fojer Franciszek 82/345 2111 23,24 23,24 2 Wrocław
Wybraniec Ryszard 82/345 2111 23,24 23,24 3 Wrocław
Kaszycki Stanisław 82/345 2111 23,24 23,24 4 Wrocław
Filla Franciszek 82/345 2111 23,24 23,24 5 Wrocław
Kiszka Maria 82/345 2111 23,24 23,24 6 Wrocław
Kuźmiński Franciszek 82/345 2111 23,24 23,24 7 Wrocław
Marciniak Leokadia 82/345 2111 23,24 23,24 8 Wrocław
Walczak Józef 82/345 2111 23,24 23,24 9 Wrocław
Heinre Natalia 82/345 2111 23,24 23,24 10 Wrocław
Mazurek Marcin 82/345 2111 23,24 23,24 11 Wrocław
Łyga Bernard 82/345 2111 23,24 23,24 12 Wrocław
Głogowicz Feliks 82/345 2111 23,24 23,24 13 Wrocław
Fuschs Alojzy 82/345 2111 23,24 23,24 14 Wrocław
Switała Stanisław 82/345 2111 23,24 23,24 15 Wrocław
Szydłowski Piotr 82/345 2111 23,24 23,24 16 Wrocław
Majchrzak Łucja 82/345 2111 23,24 23,24 17 Wrocław
Adamkiewicz Teodor 82/345 2111 23,24 23,24 18 Wrocław
Stengart Leon 82/345 2111 23,24 23,24 19 Wrocław
Kałuża Wiktor 82/345 2111 23,24 23,24 20 Wrocław
Keller Maria 82/345 2111 23,24 23,24 21 Wrocław
Mikołajczyk Grzegorz 82/345 2111 23,24 23,24 22 Wrocław
Mikołaszek Zofia 82/345 2111 23,24 23,24 23 Wrocław
Reinhold Henryka 82/345 2111 23,24 23,24 24 Wrocław
Stengart Aleksander 82/345 2111 23,24 23,24 25 Wrocław
Spadorzewska Zofia 82/345 2111 23,24 23,24 26 Wrocław
Szam Jan 82/345 2111 23,24 23,24 27 Wrocław
Witkowski Ludwik 82/345 2111 23,24 23,24 28 Wrocław
Hylak Józef 82/345 2111 23,24 23,24 29 Wrocław
Oberschmidt Józefa 82/345 2111 23,24 23,24 30 Wrocław
Schubert Stanisława 82/345 2111 23,24 23,24 31 Wrocław
Czekała Maks 82/345 2111 23,24 23,24 32 Wrocław
Mikołajczyk Józef 82/345 2111 23,24 23,24 33 Wrocław
Muszyński Walenty 82/345 2111 23,24 23,24 34 Wrocław
Mazurek Marcin 82/345 2111 25,30 25,30 1 Wrocław
Mazurek Anna 82/345 2111 25,30 25,30 2 Wrocław
Mazurek Joachim 82/345 2111 25,30 25,30 3 Wrocław
Mazurek Małgorzata 82/345 2111 25,30 25,30 4 Wrocław
Mazurek Franciszek 82/345 2111 25,30 25,30 5 Wrocław
Muszyński Walenty 82/345 2111 25,30 25,30 6 Wrocław
Wybraniec Ryszard 82/345 2111 25,30 25,30 7 Wrocław
Wybraniec Maria 82/345 2111 25,30 25,30 8 Wrocław
Wybraniec Weronika 82/345 2111 25,30 25,30 9 Wrocław
Wybraniec Józef 82/345 2111 25,30 25,30 10 Wrocław
Wybraniec Gerard 82/345 2111 25,30 25,30 11 Wrocław
Wybraniec Marianna 82/345 2111 25,30 25,30 12 Wrocław
Kuźmiński Franciszek 82/345 2111 25,30 25,30 13 Wrocław
Kuźmińska Karolina 82/345 2111 25,30 25,30 14 Wrocław
Kuźmiński Franciszek 82/345 2111 25,30 25,30 15 Wrocław
Reinhold Henryka 82/345 2111 25,30 25,30 16 Wrocław
Szydłowski Piotr 82/345 2111 25,30 25,30 17 Wrocław
Szydłowska Marta 82/345 2111 25,30 25,30 18 Wrocław
Majchrzak Łucja 82/345 2111 25,30 25,30 19 Wrocław
Majchrzak Piotr 82/345 2111 25,30 25,30 20 Wrocław
Oberschmidt Józefa 82/345 2111 25,30 25,30 21 Wrocław
Oberschmidt Edelgarda 82/345 2111 25,30 25,30 22 Wrocław
Oberschmidt Brygitta 82/345 2111 25,30 25,30 23 Wrocław
Mikołajczak Grzegorz 82/345 2111 25,30 25,30 24 Wrocław
Mikołajczak Pelagia 82/345 2111 25,30 25,30 25 Wrocław
Mikotasek Zofia 82/345 2111 25,30 25,30 26 Wrocław
Mikotasek Piotr 82/345 2111 25,30 25,30 27 Wrocław
Szam Jan 82/345 2111 25,30 25,30 28 Wrocław
Szam Paulina 82/345 2111 25,30 25,30 29 Wrocław
Koeller Maria 82/345 2111 25,30 25,30 30 Wrocław
Koeller Łucja 82/345 2111 25,30 25,30 31 Wrocław
Koeller Krystyna 82/345 2111 25,30 25,30 32 Wrocław
Koeller Werner 82/345 2111 25,30 25,30 33 Wrocław
Koeller Felicja 82/345 2111 25,30 25,30 34 Wrocław
Fuche Alojzy 82/345 2111 25 25 35 Wrocław
Fuche Stanisława 82/345 2111 25 25 36 Wrocław
Fuche Gerard 82/345 2111 25 25 37 Wrocław
Fuche Marta 82/345 2111 25 25 38 Wrocław
Fuche Herbert 82/345 2111 25 25 39 Wrocław
Fuche Róża 82/345 2111 25 25 40 Wrocław
Fuche Jan 82/345 2111 25 25 41 Wrocław
Fuchs Alojzy 82/345 2111 30 30 35 Wrocław
Fuchs Stanisława 82/345 2111 30 30 36 Wrocław
Fuchs Gerard 82/345 2111 30 30 37 Wrocław
Fuchs Marta 82/345 2111 30 30 38 Wrocław
Fuchs Herbert 82/345 2111 30 30 39 Wrocław
Fuchs Róża 82/345 2111 30 30 40 Wrocław
Fuchs Jan 82/345 2111 30 30 41 Wrocław
Switała Stanisław 82/345 2111 25,30 25,30 42 Wrocław
Switała Lidia 82/345 2111 25,30 25,30 43 Wrocław
Switała Karol 82/345 2111 25,30 25,30 44 Wrocław
Switała Bitmar 82/345 2111 25,30 25,30 45 Wrocław
Switała Zygmunt 82/345 2111 25,30 25,30 46 Wrocław
Kałuża Wiktor 82/345 2111 26,31 26,31 47 Wrocław
Kałuża Otylia 82/345 2111 26,31 26,31 48 Wrocław
Kałuża Roland 82/345 2111 26,31 26,31 49 Wrocław
Kałuża Krystyna 82/345 2111 26,31 26,31 50 Wrocław
Kałuża Florentyna 82/345 2111 26,31 26,31 51 Wrocław
Fitla Franciszek 82/345 2111 26 26 52 Wrocław
Fitla Gertruda 82/345 2111 26 26 53 Wrocław
Fitla Ditter 82/345 2111 26 26 54 Wrocław

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com