Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (549422 osób)

Miejscowości:
Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Leśniak Alicja 82/345 1975 8 6 18957 Wrocław
Pawłowska Janina 82/345 1975 22 13 19210 Wrocław
Kalinowski Jan 82/345 1975 38 21 19464 Wrocław
Cała Janina 82/345 1975 52 28 19713 Wrocław
Klimowicz Domicela 82/345 1975 68 36 20007 Wrocław
Ferenz Michalina 82/345 1975 84 44 20263 Wrocław
Marcinkiewicz Aleksander 82/345 1975 98 51 20515 Wrocław
Wajda Elżbieta 82/345 1975 114 59 20770 Wrocław
Moel Dwojra 82/345 1975 128 66 21026 Wrocław
Wanke Adela 82/345 1975 144 74 21281 Wrocław
Zielińska Kazimiera 82/345 1975 158 81 21532 Wrocław
Strzępkówna Maria 82/345 1975 174 89 21785 Wrocław
Zdanowicz Ryszard 82/345 1975 188 96 22041 Wrocław
Sadowski Jan 82/345 1975 204 104 22290 Wrocław
Kling Teofil 82/345 1975 218 111 22547 Wrocław
Szpil Stefania 82/345 1975 234 119 22800 Wrocław
Kucharski Lesław 82/345 1975 248 126 23056 Wrocław
Malkiewicz Walenty 82/345 1975 264 134 23310 Wrocław
Foksa Jadwiga 82/345 1975 280 142 23574 Wrocław
Dawbar Franciszek 82/345 1975 294 149 23830 Wrocław
Trojanowski Karol 82/345 1975 310 157 24084 Wrocław
Serkeza Anna 82/345 1975 324 164 24343 Wrocław
Sowron Władysław 82/345 1975 340 172 24599 Wrocław
Czapliński Henryk 82/345 1975 354 179 24656 Wrocław
Markowski Jan 82/345 1975 370 187 24914 Wrocław
Jackiewicz Władysław 82/345 1975 384 194 25170 Wrocław
Leśniak Janina 82/345 1975 8 6 18958 Wrocław
Pawłowski Tadeusz 82/345 1975 22 13 19211 Wrocław
Czerwiński Michał 82/345 1975 38 21 19465 Wrocław
Cała Krystyna 82/345 1975 52 28 19714 Wrocław
Piwko Marcela 82/345 1975 68 36 20008 Wrocław
Ferenz Marian 82/345 1975 84 44 20264 Wrocław
Marcinkiewicz Anna 82/345 1975 98 51 20516 Wrocław
Wajda Janina 82/345 1975 114 59 20771 Wrocław
Zieliński Alfred 82/345 1975 128 66 21027 Wrocław
Wanke Jadwiga 82/345 1975 144 74 21282 Wrocław
Sztarker Anna 82/345 1975 158 81 21533 Wrocław
Strzępkówna Wanda 82/345 1975 174 89 21786 Wrocław
Agospowicz Grzegorz 82/345 1975 188 96 22042 Wrocław
Sadowska Stanisława 82/345 1975 204 104 22291 Wrocław
Rawska Stefania 82/345 1975 218 111 22548 Wrocław
Brodziak Paweł 82/345 1975 234 119 22801 Wrocław
Krzyczkowska Elżbieta 82/345 1975 248 126 23057 Wrocław
Borawski Mateusz 82/345 1975 264 134 23311 Wrocław
Foksa Maria 82/345 1975 280 142 23575 Wrocław
Paulkun Teodor 82/345 1975 294 149 23831 Wrocław
Trojanowska Stefania 82/345 1975 310 157 24085 Wrocław
Serkeza Marian 82/345 1975 324 164 24344 Wrocław
Skwnon Janina 82/345 1975 340 172 24600 Wrocław
Czaplińska Józefa 82/345 1975 354 179 24657 Wrocław
Markowska Weronika 82/345 1975 370 187 24915 Wrocław
Czaporowska Jadwiga 82/345 1975 384 194 25171 Wrocław
Kudła Jerzy 82/345 1975 8 6 18959 Wrocław
Pawłowska Danuta 82/345 1975 22 13 19212 Wrocław
Czerwińska Stanisława 82/345 1975 38 21 19466 Wrocław
Cała Regina 82/345 1975 54 29 19715 Wrocław
Przybyło Janina 82/345 1975 68 36 20009 Wrocław
Ferenz Eugeniusz 82/345 1975 84 44 20265 Wrocław
Marcinkiewicz Zofia 82/345 1975 98 51 20517 Wrocław
Matusz Władysław 82/345 1975 114 59 20772 Wrocław
Wasilewski Jan 82/345 1975 128 66 21028 Wrocław
Wanke Eulalia 82/345 1975 144 74 21283 Wrocław
Sztarker Borys 82/345 1975 158 81 21534 Wrocław
Gregor Marian 82/345 1975 174 89 21787 Wrocław
Czukajowska Petronela 82/345 1975 188 96 22043 Wrocław
Sadowski Stanisław 82/345 1975 204 104 22292 Wrocław
Rawski Przemysław 82/345 1975 218 111 22549 Wrocław
Paluch Jadwiga 82/345 1975 234 119 22802 Wrocław
Szymański Józef 82/345 1975 250 127 23058 Wrocław
Kurarz Józefa 82/345 1975 264 134 23312 Wrocław
Foksa Aniela 82/345 1975 280 142 23576 Wrocław
Diamant Szyja 82/345 1975 294 149 23832 Wrocław
Trojanowska Bronisława 82/345 1975 310 157 24086 Wrocław
Serkeza Janina 82/345 1975 324 164 24345 Wrocław
Skowron Alicja 82/345 1975 340 172 24601 Wrocław
Malina Grzegorz 82/345 1975 354 179 24658 Wrocław
Markowski Władysław 82/345 1975 370 187 24916 Wrocław
Czaporowska Zofia 82/345 1975 384 194 25172 Wrocław
Kudła Stefania 82/345 1975 8 6 18960 Wrocław
Pawłowska Genowefa 82/345 1975 22 13 19213 Wrocław
Neüman Władysław 82/345 1975 38 21 19467 Wrocław
Mazurczak Katarzyna 82/345 1975 54 29 19716 Wrocław
Zebranowicz Maria 82/345 1975 68 36 20010 Wrocław
Zygmunt Genowefa 82/345 1975 84 44 20266 Wrocław
Marcinkiewicz Wanda 82/345 1975 98 51 20518 Wrocław
Matusz Maria 82/345 1975 114 59 20773 Wrocław
Wasilewska Janina 82/345 1975 128 66 21029 Wrocław
Pietrowicz Apolonia 82/345 1975 144 74 21284 Wrocław
Jakimowicz Tadeusz 82/345 1975 158 81 21535 Wrocław
Gregor Stanisława 82/345 1975 174 89 21788 Wrocław
Czukajowski Henryk 82/345 1975 188 96 22044 Wrocław
Sadowski Kazimierz 82/345 1975 204 104 22293 Wrocław
Schmurek Adela 82/345 1975 218 111 22550 Wrocław
Paluch Eustachy 82/345 1975 234 119 22803 Wrocław
Szymańska Jadwiga 82/345 1975 250 127 23059 Wrocław
Gliniany Franciszek 82/345 1975 264 134 23313 Wrocław
Myszkowska Stefania 82/345 1975 280 142 23577 Wrocław
Paul Rozalia 82/345 1975 294 149 23833 Wrocław
Tyśnicki Antoni 82/345 1975 310 157 24087 Wrocław
Urbański Marcin 82/345 1975 324 164 24346 Wrocław

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com