Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (549422 osób)

Miejscowości:
Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Gliwa Julia 82/345 1974 10 8 12879 Wrocław
Sokołowska Irena 82/345 1974 24 15 12533 Wrocław
Klugman Bernard 82/345 1974 40 23 12790 Wrocław
Wojnar Jan 82/345 1974 54 30 13045 Wrocław
Sznur Aron 82/345 1974 68 37 13302 Wrocław
Cichocka Michalina 82/345 1974 84 45 13557 Wrocław
Rowiecka Estera 82/345 1974 98 52 13813 Wrocław
Jawerbaum Janusz 82/345 1974 112 59 14070 Wrocław
Broda Józef 82/345 1974 128 67 14332 Wrocław
Pokora Wiktor 82/345 1974 142 74 14587 Wrocław
Piatecki Stanisław 82/345 1974 156 81 14843 Wrocław
Martyn Stanisław 82/345 1974 172 89 15098 Wrocław
Kaufman Icek 82/345 1974 186 96 15364 Wrocław
Budziński Antoni 82/345 1974 200 103 15619 Wrocław
Chryplewicz Jadwiga 82/345 1974 216 111 15875 Wrocław
Liszner Majer 82/345 1974 230 118 16130 Wrocław
Liwszyc Mejer 82/345 1974 244 125 16396 Wrocław
Światło Majer 82/345 1974 258 132 16652 Wrocław
Nowosielska Krystyna 82/345 1974 274 140 16907 Wrocław
Jurkiewicz Maria 82/345 1974 288 147 17169 Wrocław
Zakrzewski Tadeusz 82/345 1974 302 154 17425 Wrocław
Frydberg Fryda 82/345 1974 318 162 17680 Wrocław
Rajchsztejn Mejer 82/345 1974 332 169 17936 Wrocław
Siedlecka Zofia 82/345 1974 346 176 18187 Wrocław
Kiernicki Jan 82/345 1974 362 184 18443 Wrocław
Hasiuk Dominik 82/345 1974 376 191 18701 Wrocław
Gliwa Anna 82/345 1974 10 8 12880 Wrocław
Krzyżanowski Leopold 82/345 1974 24 15 12534 Wrocław
Wróblewska Barbara 82/345 1974 40 23 12791 Wrocław
Rolocka Emilia 82/345 1974 54 30 13046 Wrocław
Kiernicka Bronisława 82/345 1974 68 37 13303 Wrocław
Zubowska Maria 82/345 1974 84 45 13558 Wrocław
Jaskółka Józef 82/345 1974 98 52 13814 Wrocław
Bartowicz Irena 82/345 1974 112 59 14071 Wrocław
Broda Anna 82/345 1974 128 67 14333 Wrocław
Berger Kalman 82/345 1974 142 74 14588 Wrocław
Piatecki Tadeusz 82/345 1974 156 81 14844 Wrocław
Serafin Marian 82/345 1974 172 89 15099 Wrocław
Kaufman Nuta 82/345 1974 186 96 15365 Wrocław
Budzińska Jadwiga 82/345 1974 200 103 15620 Wrocław
Chryplewicz Maria 82/345 1974 216 111 15876 Wrocław
Rozenberg Ita 82/345 1974 230 118 16131 Wrocław
Liwszyc Lejb 82/345 1974 244 125 16397 Wrocław
Handkamer Henryk 82/345 1974 260 133 16653 Wrocław
Nowosielska Maria 82/345 1974 274 140 16908 Wrocław
Tyk Mindla 82/345 1974 288 147 17170 Wrocław
Kołodziej Stanisław 82/345 1974 302 154 17426 Wrocław
Frydberg Izaak 82/345 1974 318 162 17681 Wrocław
Gradzik Jan 82/345 1974 332 169 17937 Wrocław
Kraszewski Paweł 82/345 1974 346 176 18188 Wrocław
Kowalczuk Józef 82/345 1974 362 184 18444 Wrocław
Kociuba Franciszek 82/345 1974 376 191 18702 Wrocław
Gliwa Józef 82/345 1974 10 8 12881 Wrocław
Krzyżanowska Maria 82/345 1974 24 15 12535 Wrocław
Klubowski Stanisław 82/345 1974 40 23 12792 Wrocław
Szkotud Stefan 82/345 1974 54 30 13047 Wrocław
Ząbek Józef 82/345 1974 68 37 13304 Wrocław
Zubowska Janina 82/345 1974 84 45 13559 Wrocław
Rzerzycka Jadwiga 82/345 1974 98 52 13815 Wrocław
Cukierman Aron 82/345 1974 112 59 14072 Wrocław
Broda Władysław 82/345 1974 128 67 14334 Wrocław
Berger Borys 82/345 1974 142 74 14589 Wrocław
Kilar Bohdan 82/345 1974 156 81 14845 Wrocław
Serafin Julia 82/345 1974 172 89 15100 Wrocław
Kaufman Sima 82/345 1974 186 96 15366 Wrocław
Budzińska Zofia 82/345 1974 200 103 15621 Wrocław
Chryplewicz Janina 82/345 1974 216 111 15877 Wrocław
Rozenberg Bernard 82/345 1974 230 118 16132 Wrocław
Nachamzina Sara 82/345 1974 244 125 16398 Wrocław
Handkamer Zofia 82/345 1974 260 133 16654 Wrocław
Kens Borys 82/345 1974 274 140 16909 Wrocław
Tyk Tamara 82/345 1974 288 147 17171 Wrocław
Tobolewski Walerian 82/345 1974 304 155 17427 Wrocław
Cukerman Szlom 82/345 1974 318 162 17682 Wrocław
Terenz Jan 82/345 1974 332 169 17938 Wrocław
Oczkoś Stanisław 82/345 1974 346 176 18189 Wrocław
Kowalczuk Olga 82/345 1974 362 184 18445 Wrocław
Worotyński Kazimierz 82/345 1974 376 191 18703 Wrocław
Górny Zbigniew 82/345 1974 10 8 12882 Wrocław
Szarf Dawid 82/345 1974 24 15 12536 Wrocław
Ilewicz Edward 82/345 1974 40 23 12793 Wrocław
Denderas Stefan 82/345 1974 54 30 13048 Wrocław
Ząbek Zofia 82/345 1974 68 37 13305 Wrocław
Zubowska Regina 82/345 1974 84 45 13560 Wrocław
Rzerzycka Helena 82/345 1974 98 52 13816 Wrocław
Piotrowski Stefan 82/345 1974 112 59 14073 Wrocław
Broda Roman 82/345 1974 128 67 14335 Wrocław
Berger Estera 82/345 1974 142 74 14590 Wrocław
Kilar Janina 82/345 1974 156 81 14846 Wrocław
Serafin Marian 82/345 1974 172 89 15101 Wrocław
Kaufman Szejn 82/345 1974 186 96 15367 Wrocław
Paliczak Władysław 82/345 1974 200 103 15622 Wrocław
Kawecki Józef 82/345 1974 216 111 15878 Wrocław
Rozenberg Sulamuł 82/345 1974 230 118 16133 Wrocław
Podoliak Józef 82/345 1974 244 125 16399 Wrocław
Handkamer Anna 82/345 1974 260 133 16655 Wrocław
Sołtys Józef 82/345 1974 274 140 16910 Wrocław
Birkman Maria 82/345 1974 288 147 17172 Wrocław
Tobolewska Fewronia 82/345 1974 304 155 17428 Wrocław
Cukerman Icek 82/345 1974 318 162 17683 Wrocław

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com