Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (549422 osób)

Miejscowości:
Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Kamińska Genowefa 82/345 1973 7 7 126 Wrocław
Nowicki Wawrzyniec 82/345 1973 23 15 382 Wrocław
Gmel Eugeniusz 82/345 1973 37 22 638 Wrocław
Prorok Jadwiga 82/345 1973 51 29 858 Wrocław
Nowak Stanisław 82/345 1973 65 36 1114 Wrocław
Grzywna Marta 82/345 1973 79 43 1370 Wrocław
Mróz Jan 82/345 1973 93 50 1626 Wrocław
Lewandowski Lucjan 82/345 1973 107 57 1889 Wrocław
Sandberg Maria 82/345 1973 121 64 2143 Wrocław
Zając Henryk 82/345 1973 135 71 2399 Wrocław
Jaśkowiak Stanisław 82/345 1973 149 78 2654 Wrocław
Rozowska Janina 82/345 1973 163 85 2910 Wrocław
Dreher Leon 82/345 1973 179 93 3462 Wrocław
Rymska Czesława 82/345 1973 193 100 3692 Wrocław
Bundiak Helena 82/345 1973 207 107 3945 Wrocław
Kołodziej Franciszek 82/345 1973 221 114 4200 Wrocław
Moczulski Władysław 82/345 1973 235 121 4486 Wrocław
Kuraszkiewicz Adam 82/345 1973 249 128 4742 Wrocław
Skrzyńska Danuta 82/345 1973 263 135 5097 Wrocław
Styczyńska Bożena 82/345 1973 277 142 5353 Wrocław
Doliński Feliks 82/345 1973 293 150 5608 Wrocław
Gulbinowicz Roman 82/345 1973 307 157 5865 Wrocław
Kowalewski Alfred 82/345 1973 321 164 6119 Wrocław
Smyk Czesław 82/345 1973 335 171 6374 Wrocław
Hajel Stanisław 82/345 1973 349 178 6631 Wrocław
Jamrozik Czesław 82/345 1973 363 185 6886 Wrocław
Sobolewska Stefania 82/345 1973 377 192 7342 Wrocław
Biszczak Maria 82/345 1973 391 199 7609 Wrocław
Zaręba Adolf 82/345 1973 407 207 7865 Wrocław
Cwiling Hersz 82/345 1973 421 214 8121 Wrocław
Korzeniowski Jan 82/345 1973 435 221 8376 Wrocław
Kondratowicz Krystyna 82/345 1973 449 228 8632 Wrocław
Srepiak Romuald 82/345 1973 463 235 8887 Wrocław
Witkowski Wiesław 82/345 1973 477 242 9150 Wrocław
Popłowska Michalina 82/345 1973 491 249 9429 Wrocław
Rajchenbergg Jankiel 82/345 1973 505 256 9685 Wrocław
Dzierżyński Kazimierz 82/345 1973 519 263 9942 Wrocław
Kozenfeld Rubin 82/345 1973 535 271 10198 Wrocław
Gulewicz Roman 82/345 1973 549 278 10539 Wrocław
Gałan Wacław 82/345 1973 563 285 10796 Wrocław
Fligelman Chana 82/345 1973 577 292 11054 Wrocław
Babicz Minacher 82/345 1973 591 299 12110 Wrocław
Paździor Janina 82/345 1973 605 306 12365 Wrocław
Policki Bogdan 82/345 1973 619 313 12623 Wrocław
Jakóbczak Ludwik 82/345 1973 7 7 127 Wrocław
Nowicka Karolina 82/345 1973 23 15 383 Wrocław
Gmel Janina 82/345 1973 37 22 639 Wrocław
Międzygrodzka Katarzyna 82/345 1973 51 29 859 Wrocław
Paśkiewicz Maria 82/345 1973 65 36 1115 Wrocław
Grzywna Mieczysław 82/345 1973 79 43 1371 Wrocław
Twardosz Julian 82/345 1973 93 50 1627 Wrocław
Biel Gustaw 82/345 1973 107 57 1890 Wrocław
Sandberg Irena 82/345 1973 121 64 2144 Wrocław
Kozak Stanisław 82/345 1973 135 71 2400 Wrocław
Rudnicki Władysław 82/345 1973 149 78 2655 Wrocław
Rozowski Marian 82/345 1973 163 85 2911 Wrocław
Dreher Eustachia 82/345 1973 179 93 3463 Wrocław
Rymski Mieczysław 82/345 1973 193 100 3693 Wrocław
Bundiak Maria 82/345 1973 207 107 3946 Wrocław
Kołodziej Bronisław 82/345 1973 221 114 4201 Wrocław
Moczulska Zofia 82/345 1973 235 121 4487 Wrocław
Żejmo Amelia 82/345 1973 249 128 4743 Wrocław
Dudek Antoni 82/345 1973 263 135 5098 Wrocław
Gędziarska Stanisława 82/345 1973 279 143 5354 Wrocław
Dolińska Paulina 82/345 1973 293 150 5609 Wrocław
Szelemowicz Leon 82/345 1973 307 157 5866 Wrocław
Kowalewska Aleksandra 82/345 1973 321 164 6120 Wrocław
Slepecki Jan 82/345 1973 335 171 6375 Wrocław
Hajel Ant. 82/345 1973 349 178 6632 Wrocław
Sklarenko Anna 82/345 1973 363 185 6887 Wrocław
Sobolewska Tadeusz 82/345 1973 377 192 7343 Wrocław
Zawiślak Genowefa 82/345 1973 391 199 7610 Wrocław
Niedużak Jan 82/345 1973 407 207 7866 Wrocław
Cwiling Golda 82/345 1973 421 214 8122 Wrocław
Dobrzański Tadeusz 82/345 1973 435 221 8377 Wrocław
Szczerbuk Helena 82/345 1973 449 228 8633 Wrocław
Hasiak Michał 82/345 1973 463 235 8888 Wrocław
Jasowicz Zofia 82/345 1973 477 242 9151 Wrocław
Popłowski Józef 82/345 1973 491 249 9430 Wrocław
Feret Stanisław 82/345 1973 505 256 9686 Wrocław
Dzierżyński Stanisław 82/345 1973 521 264 9943 Wrocław
Piałek Paweł 82/345 1973 535 271 10199 Wrocław
Wojewódka Maria 82/345 1973 549 278 10540 Wrocław
Długosz Kazimiera 82/345 1973 563 285 10797 Wrocław
Fligelman Choja 82/345 1973 577 292 11055 Wrocław
Fiszbain Gotda 82/345 1973 591 299 12111 Wrocław
Paździor Eugeniusz 82/345 1973 605 306 12366 Wrocław
Policka Zofia 82/345 1973 619 313 12624 Wrocław
Drzewiecki Antoni 82/345 1973 7 7 128 Wrocław
Pawełko Mitrofan 82/345 1973 23 15 384 Wrocław
Jagiełło Marcin 82/345 1973 37 22 640 Wrocław
Kasprzykowski Zygmunt 82/345 1973 51 29 860 Wrocław
Stachowski Ludwik 82/345 1973 65 36 1116 Wrocław
Grzywna Irena 82/345 1973 79 43 1372 Wrocław
Twardosz Julian 82/345 1973 93 50 1628 Wrocław
Pinak Emilia 82/345 1973 107 57 1891 Wrocław
Filipowicz Antonina 82/345 1973 121 64 2145 Wrocław
Krapuchin Eugeniusz 82/345 1973 135 71 2401 Wrocław
Rudnicka Jadwiga 82/345 1973 149 78 2656 Wrocław
Sipiora Marian 82/345 1973 165 86 2912 Wrocław

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com