Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (483952 osób)

Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Orlańska Apolonia 82/345 1790 86 117 8012 Oława
Wenta Julia 82/345 1790 11 13 5839 Oława
Kuczmowski Antoni 82/345 1790 29 31 6096 Oława
Czerniak Anna 82/345 1790 49 51 6352 Oława
Tarnowska Elżbieta 82/345 1790 35 66 6608 Oława
Marchewska Maria 82/345 1790 45 76 6964 Oława
Breitenwald Janina 82/345 1790 55 86 7220 Oława
Żukowska Józefa 82/345 1790 65 96 7476 Oława
Kozłowski Adam 82/345 1790 75 106 7731 Oława
Greczyło Antoni 82/345 1790 86 117 8013 Oława
Sobański Władysław 82/345 1790 11 13 5840 Oława
Kuczmowska Michalina 82/345 1790 29 31 6097 Oława
Czerniak Zofia 82/345 1790 49 51 6353 Oława
Tarnowska Genowefa 82/345 1790 35 66 6609 Oława
Marchewski Stanisław 82/345 1790 45 76 6965 Oława
Żuber Aleksander 82/345 1790 55 86 7221 Oława
Żukowska Janina 82/345 1790 65 96 7477 Oława
Cimachowska Stefania 82/345 1790 75 106 7732 Oława
Greczyło Julia 82/345 1790 86 117 8014 Oława
Zielińska Honorata 82/345 1790 11 13 5841 Oława
Kuczmowska Maria 82/345 1790 29 31 6098 Oława
Dryto Michalina 82/345 1790 49 51 6354 Oława
Tarnowska Maria 82/345 1790 35 66 6610 Oława
Marchewski Ludwika 82/345 1790 45 76 6966 Oława
Łopianecka Franciszka 82/345 1790 55 86 7222 Oława
Żukowska Zofia 82/345 1790 65 96 7478 Oława
Cimachowska Jadwiga 82/345 1790 75 106 7733 Oława
Greczyło Maria 82/345 1790 86 117 8015 Oława
Matańczukowa Anna 82/345 1790 11 13 5842 Oława
Kuczmowska Kazimiera 82/345 1790 29 31 6099 Oława
Dryto Stanisława 82/345 1790 49 51 6355 Oława
Tarnowski Józef 82/345 1790 35 66 6611 Oława
Marchewski Józef 82/345 1790 45 76 6967 Oława
Kowalik Rozalia 82/345 1790 55 86 7223 Oława
Andruszków Michał 82/345 1790 65 96 7479 Oława
Swoboda Bronisław 82/345 1790 75 106 7734 Oława
Greczyło Stanisław 82/345 1790 86 117 8016 Oława
Kruppowa Janina 82/345 1790 11 13 5843 Oława
Domańska Józefa 82/345 1790 29 31 6100 Oława
Dryto Karolina 82/345 1790 49 51 6356 Oława
Tarnowska Janina 82/345 1790 35 66 6612 Oława
Marchewska Jarosława 82/345 1790 45 76 6968 Oława
Białowąs Anna 82/345 1790 55 86 7224 Oława
Andruszków Anna 82/345 1790 65 96 7480 Oława
Jewczuk Józefa 82/345 1790 75 106 7735 Oława
Graj Ignacy 82/345 1790 87 118 8017 Oława
Krupp Jerzy 82/345 1790 11 13 5844 Oława
Kościów Maria 82/345 1790 29 31 6101 Oława
Mikluszka Katarzyna 82/345 1790 49 51 6357 Oława
Tarnowska Jadwiga 82/345 1790 35 66 6613 Oława
Curyk Józef 82/345 1790 45 76 6969 Oława
Białowąs Bronisław 82/345 1790 55 86 7225 Oława
Andruszków Tadeusz 82/345 1790 65 96 7481 Oława
Syska Lucyna 82/345 1790 75 106 7736 Oława
Sobieska Kazimiera 82/345 1790 87 118 8018 Oława
Górka Jan 82/345 1790 11 13 5845 Oława
Budzianowska Karolina 82/345 1790 29 31 6102 Oława
Mikluszka Kazimierz 82/345 1790 49 51 6358 Oława
Góra Andrzej 82/345 1790 35 66 6614 Oława
Królicki Jan 82/345 1790 45 76 6970 Oława
Białowąs Roman 82/345 1790 55 86 7226 Oława
Andruszków Stanisław 82/345 1790 65 96 7482 Oława
Dorosz Franciszka 82/345 1790 75 106 7737 Oława
Wereszczyński Jan 82/345 1790 87 118 8019 Oława
Stachura Stanisław 82/345 1790 11 13 5846 Oława
Liszczukowa Katarzyna 82/345 1790 29 31 6103 Oława
Mikluszka Jan 82/345 1790 49 51 6359 Oława
Jaszczyszyn Filip 82/345 1790 35 66 6615 Oława
Królicka Maria 82/345 1790 45 76 6971 Oława
Białowąs Włodzimierz 82/345 1790 55 86 7227 Oława
Kopocińska Józefa 82/345 1790 65 96 7483 Oława
Dorosz Anna 82/345 1790 75 106 7738 Oława
Kaczmarek Kazimierz 82/345 1790 87 118 8020 Oława
Pietrowska Teofila 82/345 1790 11 13 5847 Oława
Liszczuk Irena 82/345 1790 31 33 6104 Oława
Migtkiewicz Wanda 82/345 1790 49 51 6360 Oława
Jaszczyszyn Maria 82/345 1790 35 66 6616 Oława
Królicki Józef 82/345 1790 45 76 6972 Oława
Twardowska Rozalia 82/345 1790 55 86 7228 Oława
Kopociński Stanisław 82/345 1790 65 96 7484 Oława
Golańska Anna 82/345 1790 75 106 7739 Oława
Kaczmarek Stanisław 82/345 1790 87 118 8021 Oława
Pietrowski Stanisław 82/345 1790 11 13 5848 Oława
Liszczuk Lidia 82/345 1790 31 33 6105 Oława
Zawadzki Stefan 82/345 1790 49 51 6361 Oława
Jaszczyszyn Franciszek 82/345 1790 36 67 6617 Oława
Płóciennik Bolesław 82/345 1790 46 77 6973 Oława
Twardowska Anna 82/345 1790 55 86 7229 Oława
Kunicki Wincenty 82/345 1790 65 96 7485 Oława
Klimków Antonina 82/345 1790 75 106 7740 Oława
Bieńkowski Lucjan 82/345 1790 87 118 8022 Oława
Pietrowski Kazimierz 82/345 1790 11 13 5849 Oława
Kłodzińska Maria 82/345 1790 31 33 6106 Oława
Kalinowska Wanda 82/345 1790 49 51 6362 Oława
Urbańczyk Antoni 82/345 1790 36 67 6618 Oława
Płóciennik Cecylia 82/345 1790 46 77 6974 Oława
Twardowska Genowefa 82/345 1790 55 86 7230 Oława
Kunicka Prakseda 82/345 1790 65 96 7486 Oława
Klimków Daniel 82/345 1790 75 106 7741 Oława
Gołdewicz Karol 82/345 1790 87 118 8023 Oława

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com