Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (549422 osób)

Miejscowości:
Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Domański Franciszek 82/345 1785 29 31 Oława
Drozda Julian 82/345 1785 34 36 Oława
Filarowski Władysław 82/345 1785 40 42 Oława
Głaz Józef 82/345 1785 44 46 Oława
Górczak Piotr 82/345 1785 49 51 Oława
Hara Helena 82/345 1785 53 55 Oława
Juszczyszyn Teodor 82/345 1785 60 62 Oława
Jagusiak Józefa 82/345 1785 63 65 Oława
Karkowski Piotr 82/345 1785 69 71 Oława
Kuciński Józef 82/345 1785 71 73 Oława
Kozioł Wacław 82/345 1785 75 77 Oława
Kobiela Augusta 82/345 1785 79 81 Oława
Klimaszewska Maria 82/345 1785 84 86 Oława
Kot Stanisław 82/345 1785 89 91 Oława
Kaszuba Jan 82/345 1785 93 95 Oława
Luc Jan 82/345 1785 98 100 Oława
Lupkowski Stanisław 82/345 1785 102 104 Oława
Morewska Janina 82/345 1785 109 111 Oława
Mszyca Wacław 82/345 1785 111 113 Oława
Mikoda Władysław 82/345 1785 116 118 Oława
Myśliwicz Marian 82/345 1785 121 123 Oława
Nalmunowicz Helena 82/345 1785 126 128 Oława
Ochocińska Stefania 82/345 1785 131 133 Oława
Predi Adolf 82/345 1785 135 137 Oława
Pelc Tekla 82/345 1785 139 141 Oława
Pastuch Władysław 82/345 1785 144 146 Oława
Różowski Marian 82/345 1785 149 151 Oława
Rychlewski Władysław 82/345 1785 153 155 Oława
Sowińska Antonina 82/345 1785 158 160 Oława
Słowiński Stanisław 82/345 1785 163 165 Oława
Sobczak Stanisław 82/345 1785 167 169 Oława
Stolarczyk Bolesław 82/345 1785 171 173 Oława
Semenowicz Wincenty 82/345 1785 175 177 Oława
Seńkiewicz Emil 82/345 1785 179 181 Oława
Turowska Maria 82/345 1785 184 186 Oława
Tomczyk Józef 82/345 1785 188 190 Oława
Wojciechowski Kazimierz 82/345 1785 192 194 Oława
Wojciechowska Zofia 82/345 1785 196 198 Oława
Wilgosiewicz Janina 82/345 1785 201 203 Oława
Zawodniak Leon 82/345 1785 206 208 Oława
Ziobrowska Karolina 82/345 1785 210 212 Oława
Antoniszyn Anna 82/345 1785 2 4 Oława
Bojakowski Antoni 82/345 1785 7 9 Oława
Brojanowski Stanisław 82/345 1785 12 14 Oława
Borysiewicz Celina 82/345 1785 16 18 Oława
Cientak Jan 82/345 1785 21 23 Oława
Charowski Stanisław 82/345 1785 25 27 Oława
Dulębowski Jan 82/345 1785 29 31 Oława
Dudkowski Zygmunt 82/345 1785 34 36 Oława
Ferenc Aniela 82/345 1785 40 42 Oława
Gawłowski Józef 82/345 1785 44 46 Oława
Górawski Władysław 82/345 1785 49 51 Oława
Harciarek Janina 82/345 1785 53 55 Oława
Jaskuła Maria 82/345 1785 60 62 Oława
Jagusiak Maria 82/345 1785 63 65 Oława
Krukowska Józefa 82/345 1785 69 71 Oława
Korzeniowska Stefania 82/345 1785 71 73 Oława
Kosiński Gustaw 82/345 1785 75 77 Oława
Kapusta Józefa 82/345 1785 79 81 Oława
Kanewczuk Maria 82/345 1785 84 86 Oława
Kwiecen Franciszek 82/345 1785 89 91 Oława
Kroczek Maria 82/345 1785 93 95 Oława
Lis Marcela 82/345 1785 98 100 Oława
Lizakowski Czesław 82/345 1785 102 104 Oława
Marek Antoni 82/345 1785 109 111 Oława
Michniewicz Kazimierz 82/345 1785 111 113 Oława
Mikoda Józef 82/345 1785 116 118 Oława
Mikołajski Adam 82/345 1785 121 123 Oława
Naryńska Anna 82/345 1785 126 128 Oława
Ochnicki Jan 82/345 1785 131 133 Oława
Pidojma Jan 82/345 1785 135 137 Oława
Piotrowicz Jan 82/345 1785 139 141 Oława
Pastuch Jan 82/345 1785 144 146 Oława
Ryczkowski Stanisław 82/345 1785 149 151 Oława
Rozniatowski Franciszek 82/345 1785 153 155 Oława
Siwurga Krystyna 82/345 1785 158 160 Oława
Szlęk Eugeniusz 82/345 1785 163 165 Oława
Szewczyk Mieczysław 82/345 1785 167 169 Oława
Stanasiuk Franciszek 82/345 1785 171 173 Oława
Szpilakowski Stefan 82/345 1785 175 177 Oława
Sumiłowska Wanda 82/345 1785 179 181 Oława
Turowska Antonina 82/345 1785 184 186 Oława
Topolska Zofia 82/345 1785 188 190 Oława
Wiszmuk Maria 82/345 1785 192 194 Oława
Wątroba Matylda 82/345 1785 196 198 Oława
Witkowski Stanisław 82/345 1785 201 203 Oława
Zolunek Adam 82/345 1785 206 208 Oława
Zawita Jan 82/345 1785 210 212 Oława
Anczak Stanisław 82/345 1785 2 4 Oława
Bekalski Jan 82/345 1785 7 9 Oława
Brylińska Tekla 82/345 1785 12 14 Oława
Baściak Franciszek 82/345 1785 16 18 Oława
Cientak Maria 82/345 1785 21 23 Oława
Czaczyński Jan 82/345 1785 25 27 Oława
Dobrowolski Jan 82/345 1785 29 31 Oława
Dudkowski Andrzej 82/345 1785 34 36 Oława
Filipkowski Ludwik 82/345 1785 40 42 Oława
Gorzeluk Czesław 82/345 1785 44 46 Oława
Gagal Józef 82/345 1785 49 51 Oława
Haniszewski Franciszek 82/345 1785 53 55 Oława

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com