Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (483952 osób)

Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Kędzierski Adam 82/345 344 11 14 2094 Trzebnica
Stajek Florian 82/345 344 21 24 2350 Trzebnica
Szulc Stanisław 82/345 345 10 13 1594 Trzebnica
Paryż Józef 82/345 345 32 35 Trzebnica
Dąbek Józef 82/345 469 9 7 162 Trzebnica
Rudnik Józef 82/345 469 25 15 416 Trzebnica
Kowalewski Paweł 82/345 470 11 8 682 Trzebnica
Sady Zygmunt 82/345 471 15 10 1166 Trzebnica
Grzejszczek J 82/345 471 1 3 926 Trzebnica
Chwaliński Stefan 82/345 344 11 14 2095 Trzebnica
Stajek Stanisław 82/345 344 21 24 2351 Trzebnica
Szarek Wojciech 82/345 345 10 13 1595 Trzebnica
Bulas Franciszek 82/345 345 32 35 Trzebnica
Dąbrowska Julia 82/345 469 9 7 163 Trzebnica
Różyński Władysław 82/345 469 25 15 417 Trzebnica
Papier Teofil 82/345 470 11 8 683 Trzebnica
Dydo Józef 82/345 471 15 10 1139 Trzebnica
Ignaca Stanisław 82/345 471 19 12 1213 Trzebnica
Omiecina Franciszek 82/345 344 11 14 2096 Trzebnica
Frozan Magdalena 82/345 344 21 24 2352 Trzebnica
Kowalski Jan 82/345 345 10 13 1596 Trzebnica
Zeleń Tadeusz 82/345 345 33 36 1861 Trzebnica
Maj Jan 82/345 471 3 4 953 Trzebnica
Dąbrowski Eugeniusz 82/345 469 9 7 164 Trzebnica
Rychter Tadeusz 82/345 469 25 15 418 Trzebnica
Nowak Marcin 82/345 470 11 8 684 Trzebnica
Wenerski Zbigniew 82/345 344 1 4 1375 Trzebnica
Rubacha Jan 82/345 344 11 14 2097 Trzebnica
Magdzian Julia 82/345 344 21 24 2353 Trzebnica
Pizar Zygmunt 82/345 345 10 13 1597 Trzebnica
Matusiak Adela 82/345 345 33 36 1862 Trzebnica
Daszkiewicz nieczytelne 82/345 469 9 7 165 Trzebnica
Rogala Stanisław 82/345 469 25 15 419 Trzebnica
Tokarski Jan 82/345 470 11 8 685 Trzebnica
Aleksandrowicz Józef 82/345 471 11 8 1082 Trzebnica
Różycka Maria 82/345 344 1 4 1376 Trzebnica
Janik Józef 82/345 344 11 14 2098 Trzebnica
Łata Józef 82/345 471 13 9 1130 Trzebnica
Kulisz Janina 82/345 344 21 24 2354 Trzebnica
Kurowski Roman 82/345 345 10 13 1598 Trzebnica
Lizień Wasyl 82/345 345 33 36 1863 Trzebnica
Maj Paweł 82/345 471 11 8 1084 Trzebnica
Durnaś Franciszek 82/345 469 9 7 166 Trzebnica
Rusak Jan 82/345 469 25 15 420 Trzebnica
Zawada Szymon 82/345 470 13 9 686 Trzebnica
Szczepański Władysław 82/345 471 17 11 1189 Trzebnica
Kościelniak Adolf 82/345 344 1 4 1377 Trzebnica
Chwaliński Stefan 82/345 344 11 14 2099 Trzebnica
Doktór Stanisław 82/345 344 21 24 2355 Trzebnica
Wilk Jan 82/345 345 10 13 1599 Trzebnica
Kiś Maria 82/345 345 33 36 1864 Trzebnica
Marszałek Jan 82/345 471 5 5 987 Trzebnica
Dwaksa Franciszek 82/345 469 9 7 167 Trzebnica
Różyński Jan 82/345 469 25 15 421 Trzebnica
Bech Zygmunt 82/345 470 13 9 687 Trzebnica
Urban Józef 82/345 471 1 3 919 Trzebnica
Różycki Mieczysław 82/345 344 1 4 1378 Trzebnica
Zięba Henryk 82/345 344 11 14 2100 Trzebnica
Juszczyk M. 82/345 344 21 24 2356 Trzebnica
Suck Leopold 82/345 345 10 13 1600 Trzebnica
Szumowski Sylwester 82/345 345 33 36 1865 Trzebnica
Dalaszek Dionizy 82/345 469 9 7 168 Trzebnica
Sarek Wincenty 82/345 469 25 15 422 Trzebnica
Kołodziejczyk Jan 82/345 470 13 9 688 Trzebnica
Tobolski Antoni 82/345 471 25 15 1309 Trzebnica
Zaborowski Bolesław 82/345 471 19 12 1212 Trzebnica
Służalec Alfons 82/345 344 1 4 1379 Trzebnica
Lipiec Sylwester 82/345 344 11 14 2101 Trzebnica
Niedźwiecki 82/345 344 21 24 2357 Trzebnica
Wolańska Jadwiga 82/345 345 10 13 1601 Trzebnica
Lizak Wasyl 82/345 345 33 36 1866 Trzebnica
Marszałek Marian 82/345 471 25 15 1325 Trzebnica
Dąbrowski Stanisław 82/345 469 11 8 167 Trzebnica
Sawicki Jan 82/345 469 25 15 423 Trzebnica
Kołodziejczyk Józef 82/345 470 13 9 689 Trzebnica
Mochel Bolesław 82/345 471 13 9 1113 Trzebnica
Kobus Władysław 82/345 344 1 4 1380 Trzebnica
Kowalski Czesław 82/345 344 11 14 2102 Trzebnica
Szymczak S. 82/345 344 21 24 2358 Trzebnica
Macioł Szczepan 82/345 345 11 14 1608 Trzebnica
Pycyk Mikołaj 82/345 345 33 36 1869 Trzebnica
Maj Stanisław 82/345 471 3 4 954 Trzebnica
Dziedzic Alfred 82/345 469 11 8 168 Trzebnica
Sańpruck Joanty 82/345 469 25 15 424 Trzebnica
Lupa Sebastian 82/345 470 13 9 690 Trzebnica
Tumuski Leon 82/345 471 13 9 1134 Trzebnica
Jackowicz Janina 82/345 471 25 15 1322 Trzebnica
Majchrzak Wiktoria 82/345 344 1 4 1381 Trzebnica
Piątek Piotr 82/345 344 11 14 2103 Trzebnica
Porejczak Stanisław 82/345 344 21 24 2359 Trzebnica
Muszczak Katarzyna 82/345 345 11 14 1609 Trzebnica
Kopicki Maksym 82/345 345 33 36 1870 Trzebnica
Dąbrowski Leon 82/345 469 11 8 169 Trzebnica
Stankowski Stanisław 82/345 469 25 15 425 Trzebnica
Maciąg Stefan 82/345 470 13 9 691 Trzebnica
Garbecki Jan 82/345 344 1 4 1382 Trzebnica
Kopeć Jan 82/345 344 11 14 2104 Trzebnica
Pabianiarz Jan 82/345 344 21 24 2360 Trzebnica
Suck Maria 82/345 345 12 15 1603 Trzebnica
Sniej Jan 82/345 345 33 36 1871 Trzebnica

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com