Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (549422 osób)

Miejscowości:
Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Wojnarowski Józef 82/345 1845 5 7 122 Środa Śląska
Gawliński Władysław 82/345 1845 14 16 387 Środa Śląska
Buczyńska Helena 82/345 1845 24 26 644 Środa Śląska
Matyjek Zdzisław 82/345 1845 34 36 900 Środa Śląska
Kondziołek Grzegorz 82/345 1845 43 45 1156 Środa Śląska
Wiater Roman 82/345 1845 53 55 1421 Środa Śląska
Torończak Janina 82/345 1845 62 64 1677 Środa Śląska
Pasian Zygmunt 82/345 1845 73 75 1923 Środa Śląska
Gajdezowicz Janina 82/345 1845 82 84 2179 Środa Śląska
Poniewierka Teofil 82/345 1845 92 94 2435 Środa Śląska
Pietras Olga 82/345 1845 101 103 2691 Środa Śląska
Ilczyńska Franciszka 82/345 1845 111 113 2931 Środa Śląska
Woźniak Teresa 82/345 1845 120 122 3077 Środa Śląska
Potok Stefan 82/345 1845 5 7 123 Środa Śląska
Płaszewska Malwina 82/345 1845 14 16 388 Środa Śląska
Buczyńska Zuzanna 82/345 1845 24 26 645 Środa Śląska
Krzemińska Janina 82/345 1845 34 36 901 Środa Śląska
Żmuda Franciszek 82/345 1845 43 45 1157 Środa Śląska
Giba Janina 82/345 1845 53 55 1422 Środa Śląska
Torończak Anna 82/345 1845 62 64 1678 Środa Śląska
Karlak Marcin 82/345 1845 73 75 1924 Środa Śląska
Arabasz Leokadia 82/345 1845 82 84 2180 Środa Śląska
Poniewierka Maria 82/345 1845 92 94 2436 Środa Śląska
Pietras Bolesław 82/345 1845 101 103 2692 Środa Śląska
Jaworska Karolina 82/345 1845 111 113 2932 Środa Śląska
Modelski Józef 82/345 1845 120 122 3078 Środa Śląska
Mroczka Tadeusz 82/345 1845 5 7 124 Środa Śląska
Płaszewski Adam 82/345 1845 14 16 389 Środa Śląska
Buczyńska Teresa 82/345 1845 24 26 646 Środa Śląska
Romanowska Jadwiga 82/345 1845 34 36 902 Środa Śląska
Konior Hieronima 82/345 1845 43 45 1158 Środa Śląska
Gargula Władysław 82/345 1845 53 55 1423 Środa Śląska
Kuriata Józef 82/345 1845 62 64 1679 Środa Śląska
Tyrlik Jan 82/345 1845 73 75 1925 Środa Śląska
Wasilewska Jadwiga 82/345 1845 82 84 2181 Środa Śląska
Niżyński Piotr 82/345 1845 92 94 2437 Środa Śląska
Pietras Janina 82/345 1845 101 103 2693 Środa Śląska
Wierenicz Agnieszka 82/345 1845 111 113 2933 Środa Śląska
Kuta Edward 82/345 1845 120 122 3079 Środa Śląska
Malinowski Feliks 82/345 1845 5 7 125 Środa Śląska
Płaszewski Wiesław 82/345 1845 14 16 390 Środa Śląska
Buczyńska Zofia 82/345 1845 24 26 647 Środa Śląska
Romanowska Leonarda 82/345 1845 34 36 903 Środa Śląska
Łakota Maria 82/345 1845 43 45 1159 Środa Śląska
Gargula Jan 82/345 1845 53 55 1424 Środa Śląska
Kuriata Maria 82/345 1845 62 64 1680 Środa Śląska
Kokarniak Stefania 82/345 1845 73 75 1926 Środa Śląska
Korkocka Maria 82/345 1845 82 84 2182 Środa Śląska
Niżyńska Bronisława 82/345 1845 92 94 2438 Środa Śląska
Pietras Mieczysław 82/345 1845 101 103 2694 Środa Śląska
Wierenicz Albin 82/345 1845 111 113 2934 Środa Śląska
Jasiński Henryk 82/345 1845 120 122 3080 Środa Śląska
Makarewicz Walerian 82/345 1845 5 7 126 Środa Śląska
Mróz Edward 82/345 1845 15 17 385 Środa Śląska
Buczyński Bronisław 82/345 1845 24 26 648 Środa Śląska
Dumin Florentyna 82/345 1845 34 36 904 Środa Śląska
Łakota Jan 82/345 1845 43 45 1160 Środa Śląska
Gargula Maria 82/345 1845 53 55 1425 Środa Śląska
Kuriata Bronisława 82/345 1845 62 64 1681 Środa Śląska
Dziedzic Józefa 82/345 1845 73 75 1927 Środa Śląska
Kostrzycka Janina 82/345 1845 82 84 2183 Środa Śląska
Niżyński Zygmunt 82/345 1845 92 94 2439 Środa Śląska
Ćmiela Stanisław 82/345 1845 101 103 2695 Środa Śląska
Wierenicz Tadeusz 82/345 1845 111 113 2935 Środa Śląska
Krysztowiak Jan 82/345 1845 120 122 3081 Środa Śląska
Brzeski Marian 82/345 1845 5 7 127 Środa Śląska
Kuriata Gracjan 82/345 1845 15 17 386 Środa Śląska
Tal Władysław 82/345 1845 25 27 649 Środa Śląska
Woźnicki Tadeusz 82/345 1845 34 36 905 Środa Śląska
Kubiczek Maria 82/345 1845 43 45 1161 Środa Śląska
Roszela Zofia 82/345 1845 53 55 1426 Środa Śląska
Kuriata Antoni 82/345 1845 62 64 1682 Środa Śląska
Dziedzic Genowefa 82/345 1845 73 75 1928 Środa Śląska
Kostrzycki Kazimierz 82/345 1845 82 84 2184 Środa Śląska
Chorążewska Adela 82/345 1845 92 94 2440 Środa Śląska
Hibner Józef 82/345 1845 101 103 2696 Środa Śląska
Lubaszewska Franciszka 82/345 1845 111 113 2936 Środa Śląska
Stejakowski Czesław 82/345 1845 120 122 3082 Środa Śląska
Krotowicz Janina 82/345 1845 5 7 128 Środa Śląska
Zawada Zdzisław 82/345 1845 15 17 930 Środa Śląska
Zwierzyńska Rozalia 82/345 1845 25 27 650 Środa Śląska
Nowaczuk Anna 82/345 1845 34 36 906 Środa Śląska
Wasztyl Jan 82/345 1845 43 45 1162 Środa Śląska
Sądek Jan 82/345 1845 53 55 1427 Środa Śląska
Kuriata Teofila 82/345 1845 62 64 1683 Środa Śląska
Dziedzic Zygmunt 82/345 1845 73 75 1929 Środa Śląska
Dąbrowska Leontyna 82/345 1845 82 84 2185 Środa Śląska
Niżyński Adam 82/345 1845 92 94 2441 Środa Śląska
Boherek Eugeniusz 82/345 1845 101 103 2697 Środa Śląska
Lubaszewska Rozalia 82/345 1845 111 113 2937 Środa Śląska
Kmieć Edward 82/345 1845 120 122 3083 Środa Śląska
Chrzanowska Julia 82/345 1845 5 7 129 Środa Śląska
Zawada Józef 82/345 1845 15 17 378 Środa Śląska
Zwierzyńska Leonarda 82/345 1845 25 27 651 Środa Śląska
Nowaczuk Katarzyna 82/345 1845 34 36 907 Środa Śląska
Kubiczek Alojzy 82/345 1845 43 45 1163 Środa Śląska
Sądek Aniela 82/345 1845 53 55 1428 Środa Śląska
Kuriata Franciszek 82/345 1845 62 64 1684 Środa Śląska
Kiełkowicz Stanisław 82/345 1845 73 75 1930 Środa Śląska
Dąbrowska Rozalia 82/345 1845 82 84 2186 Środa Śląska

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com