Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (549422 osób)

Miejscowości:
Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Łukasiewicz Jan 82/345 1391 117 120 603 Bolesławiec
Maziasz Zofia 82/345 1391 126 129 155 Bolesławiec
Bochnia Maria 82/345 1391 131 134 411 Bolesławiec
Jadach Franciszek 82/345 1391 137 140 667 Bolesławiec
Durda Jan 82/345 1391 143 146 215 Bolesławiec
Kumosz Józef 82/345 1391 148 151 467 Bolesławiec
Ogórek Karolina 82/345 1391 166 175 50 Bolesławiec
Gorczyca Antoni 82/345 1391 8 10 111 Bolesławiec
Fraj Antoni 82/345 1391 21 24 13 Bolesławiec
Ryś Katarzyna 82/345 1391 27 30 95 Bolesławiec
Wiśniewski Jan 82/345 1391 32 35 351 Bolesławiec
Wasylkowska Anna 82/345 1391 44 48 27 Bolesławiec
Haniszewski Władysław 82/345 1391 49 53 291 Bolesławiec
Sygut Dominik 82/345 1391 56 60 214 Bolesławiec
Puk Maria 82/345 1391 64 68 136 Bolesławiec
Sudół Karolina 82/345 1391 69 73 400 Bolesławiec
Habiniak Maria 82/345 1391 75 79 187 Bolesławiec
Kata Bernarda 82/345 1391 81 85 100 Bolesławiec
Kojder Ludwik 82/345 1391 86 90 356 Bolesławiec
Czajkowska Katarzyna 82/345 1391 96 99 118 Bolesławiec
Tabor Sabina 82/345 1391 100 103 374 Bolesławiec
Próchniak Jan 82/345 1391 107 110 93 Bolesławiec
Skiba Stefan 82/345 1391 112 115 349 Bolesławiec
Roman Franciszek 82/345 1391 117 120 604 Bolesławiec
Maziasz Stefania 82/345 1391 126 129 156 Bolesławiec
Bochnia Władysław 82/345 1391 131 134 412 Bolesławiec
Koniewicz Józef 82/345 1391 137 140 668 Bolesławiec
Durda Anna 82/345 1391 143 146 216 Bolesławiec
Kumosz Rozalia 82/345 1391 148 151 468 Bolesławiec
Skora Aniela 82/345 1391 166 175 51 Bolesławiec
Stec Paweł 82/345 1391 8 10 112 Bolesławiec
Fraj Piotr 82/345 1391 21 24 14 Bolesławiec
Ryś Regina 82/345 1391 27 30 96 Bolesławiec
Wiśniewska Katarzyna 82/345 1391 32 35 352 Bolesławiec
Wasylkowska Rozalia 82/345 1391 44 48 28 Bolesławiec
Haniszewska Anna 82/345 1391 49 53 292 Bolesławiec
Juraszek Anna 82/345 1391 56 60 215 Bolesławiec
Puk Karol 82/345 1391 64 68 137 Bolesławiec
Sudół Grzegorz 82/345 1391 69 73 401 Bolesławiec
Habiniak Franciszek 82/345 1391 75 79 188 Bolesławiec
Bochenek Władysław 82/345 1391 81 85 101 Bolesławiec
Kojder Matylda 82/345 1391 86 90 357 Bolesławiec
Góra Franciszek 82/345 1391 96 99 119 Bolesławiec
Tabor Antoni 82/345 1391 100 103 375 Bolesławiec
Próchniak Anna 82/345 1391 107 110 94 Bolesławiec
Skiba Rozalia 82/345 1391 112 115 350 Bolesławiec
Roman Michał 82/345 1391 117 120 605 Bolesławiec
Maziasz Karol 82/345 1391 126 129 157 Bolesławiec
Kuśmierz Adolf 82/345 1391 131 134 413 Bolesławiec
Koniewicz Maria 82/345 1391 137 140 669 Bolesławiec
Kwapisz Jan 82/345 1391 143 146 217 Bolesławiec
Kumosz Józef 82/345 1391 148 151 469 Bolesławiec
Skóra Genowefa 82/345 1391 166 175 52 Bolesławiec
Stec Józefa 82/345 1391 8 10 113 Bolesławiec
Fraj Apolonia 82/345 1391 21 24 15 Bolesławiec
Ryś Zofia 82/345 1391 27 30 97 Bolesławiec
Celubić Maria 82/345 1391 32 35 353 Bolesławiec
Wasylkowska Ludwika 82/345 1391 44 48 29 Bolesławiec
Haniszewski Michał 82/345 1391 49 53 293 Bolesławiec
Juraszek Katarzyna 82/345 1391 56 60 216 Bolesławiec
Puk Anna 82/345 1391 64 68 138 Bolesławiec
Sudół Franciszek 82/345 1391 69 73 402 Bolesławiec
Habiniak Albert 82/345 1391 75 79 189 Bolesławiec
Bochenek Zofia 82/345 1391 81 85 102 Bolesławiec
Kojder Janina 82/345 1391 86 90 358 Bolesławiec
Góra Marianna 82/345 1391 96 99 120 Bolesławiec
Grzesik Roman 82/345 1391 100 103 376 Bolesławiec
Próchniak Helena 82/345 1391 107 110 95 Bolesławiec
Skiba Katarzyna 82/345 1391 112 115 351 Bolesławiec
Ludziak Władysław 82/345 1391 117 120 606 Bolesławiec
Maziasz Józef 82/345 1391 126 129 158 Bolesławiec
Kuśmierz Maria 82/345 1391 131 134 414 Bolesławiec
Koniewicz Genowefa 82/345 1391 137 140 670 Bolesławiec
Kwapisz Antoni 82/345 1391 143 146 218 Bolesławiec
Kumosz Aniela 82/345 1391 148 151 470 Bolesławiec
Skora Antoni 82/345 1391 166 175 53 Bolesławiec
Kozioł Maria 82/345 1391 8 10 114 Bolesławiec
Fraj Karol 82/345 1391 21 24 16 Bolesławiec
Piotrowski Szymon 82/345 1391 27 30 98 Bolesławiec
Zalesiński Szczepan 82/345 1391 32 35 354 Bolesławiec
Wasylkowski Józef 82/345 1391 44 48 30 Bolesławiec
Haniszewska Anna 82/345 1391 49 53 294 Bolesławiec
Juraszek Elżbieta 82/345 1391 56 60 217 Bolesławiec
Czerepak Tekla 82/345 1391 64 68 139 Bolesławiec
Sudół Maria 82/345 1391 69 73 403 Bolesławiec
Habiniak Stefania 82/345 1391 75 79 190 Bolesławiec
Bochenek Rudolf 82/345 1391 81 85 103 Bolesławiec
Kojder Eugeniusz 82/345 1391 86 90 359 Bolesławiec
Tur Eliasz 82/345 1391 96 99 121 Bolesławiec
Grzesik Julianna 82/345 1391 100 103 377 Bolesławiec
Próchniak Karol 82/345 1391 107 110 96 Bolesławiec
Skiba Józef 82/345 1391 112 115 352 Bolesławiec
Ludziak Maria 82/345 1391 117 120 607 Bolesławiec
Maziasz Feliks 82/345 1391 126 129 159 Bolesławiec
Kuśmierz Stefania 82/345 1391 131 134 415 Bolesławiec
Koniewicz Feliks 82/345 1391 137 140 671 Bolesławiec
Kwapisz Helena 82/345 1391 143 146 219 Bolesławiec
Czuber Józef 82/345 1391 148 151 471 Bolesławiec
Skora Franciszek 82/345 1391 166 175 54 Bolesławiec
Kozioł Rozalia 82/345 1391 8 10 115 Bolesławiec

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com