Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (483952 osób)

Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Tocojew Aleksander 345/82 260 9 12 221 Góra
Hanuszewicz Antoni 345/82 462 33 36 24676 Oława
Turzański Jan 345/82 462 71 74 25001 Oława
Korczyńska Wanda 345/82 462 109 112 25257 Oława
Dolecki Wojciech 345/82 462 141 144 22135 Oława
Mittelstadt Aleksander 345/82 462 172 175 21878 Oława
Żołelciuk Wanda 345/82 463 19 22 21581 Oława
Fudała Maria 345/82 463 48 51 21310 Oława
Nicpoń Marta 345/82 463 76 79 21069 Oława
Wojciechowski Antoni 345/82 463 105 108 20792 Oława
Jakubiec Jadwiga 345/82 463 131 134 20267 Oława
Żygadło Antoni 345/82 463 159 162 20523 Oława
Smółka Józef 345/82 260 4 7 197 Góra
Tabota Helena 345/82 260 9 12 222 Góra
Hanuszewicz Leokadia 345/82 462 33 36 24677 Oława
Turzański Stanisław 345/82 462 71 74 25002 Oława
Krasowska Henryka 345/82 462 109 112 25258 Oława
Norsesowicz Maria 345/82 462 143 146 22097 Oława
Sobowiec Stanisław 345/82 462 172 175 21849 Oława
Michaliszyn Jan 345/82 463 19 22 21582 Oława
Fudała Kazimierz 345/82 463 48 51 21311 Oława
Nicpoń Józef 345/82 463 76 79 21070 Oława
Krzemiński Józef 345/82 463 105 108 20793 Oława
Jakubiec Janina 345/82 463 131 134 20268 Oława
Skarski Karol 345/82 463 159 162 20524 Oława
Laskowska Anna 345/82 260 4 7 198 Góra
Tylkowska Maria 345/82 260 9 12 223 Góra
Skowron Kazimierz 345/82 462 33 36 24678 Oława
Bałacka Zofia 345/82 462 71 74 25003 Oława
Szymański Jan 345/82 462 109 112 25259 Oława
Norsesowicz Elżbieta 345/82 462 143 146 22098 Oława
Kwiatkowski Stanisław 345/82 462 172 175 21850 Oława
Jurga Czesław 345/82 463 19 22 21583 Oława
Fudała Aniela 345/82 463 48 51 21312 Oława
Nicpoń Jan 345/82 463 76 79 21071 Oława
Raniszewski Bolesław 345/82 463 105 108 20794 Oława
Jakubiec Helena 345/82 463 131 134 20269 Oława
Dumański Julian 345/82 463 159 162 20525 Oława
Nikończuk Maria 345/82 260 4 7 199 Góra
Tabota Józefa 345/82 260 9 12 224 Góra
Skowron Katarzyna 345/82 462 33 36 24679 Oława
Filip Józef 345/82 462 71 74 25004 Oława
Chodorowski Jan 345/82 462 109 112 25260 Oława
Norsesowicz Jakób 345/82 462 143 146 22099 Oława
Kwiatkowska Zofia 345/82 462 172 175 21851 Oława
Bąk 345/82 463 19 22 21584 Oława
Fudała Franciszka 345/82 463 48 51 21313 Oława
Nicpoń Kazimierz 345/82 463 76 79 21072 Oława
Łazgunski Piotr 345/82 463 105 108 20795 Oława
Kozłowski Antoni 345/82 463 131 134 20270 Oława
Kurjata Jan 345/82 463 159 162 20526 Oława
Piotrowski Jan 345/82 260 4 7 200 Góra
Tomczyk Emilia 345/82 260 9 12 225 Góra
Skowron Kazimiera 345/82 462 33 36 24680 Oława
Filip Henryka 345/82 462 71 74 25005 Oława
Szloński Józef 345/82 462 109 112 25260 Oława
Niemińska Maria 345/82 462 143 146 22100 Oława
Kwiatkowska Aniela 345/82 462 172 175 21852 Oława
Domaradzki Leon 345/82 463 19 22 21585 Oława
Fudała Rozalia 345/82 463 48 51 21314 Oława
Nicpoń Jadwiga 345/82 463 76 79 21073 Oława
Kozłowski Antoni 345/82 463 105 108 20796 Oława
Sieczko Włodzimierz 345/82 463 131 134 20271 Oława
Kołodziej Władysław 345/82 463 159 162 20527 Oława
Besz Maria 345/82 260 4 7 201 Góra
Trafimczuk Helena 345/82 260 9 12 226 Góra
Skowron Zdzisława 345/82 462 33 36 24681 Oława
Filip Franciszek 345/82 462 71 74 25006 Oława
Szlońska Helena 345/82 462 109 112 25261 Oława
Kruczkiewicz Franciszek 345/82 462 143 146 22101 Oława
Kwiatkowska Jadwiga 345/82 462 172 175 21853 Oława
Domaradzka Maria 345/82 463 19 22 21586 Oława
Fudała Stefan 345/82 463 48 51 21315 Oława
Sieczka Stanisława 345/82 463 78 81 21033 Oława
Czaczynski Jan 345/82 463 105 108 20797 Oława
Czajkowski Michał 345/82 463 131 134 20272 Oława
Herbst Walerian 345/82 463 159 162 20528 Oława
Czupryń Tadeusz 345/82 260 4 7 202 Góra
Trafimczuk Nina 345/82 260 9 12 227 Góra
Skowron Danuta 345/82 462 33 36 24682 Oława
Lubińska Filomena 345/82 462 71 74 25007 Oława
Szlońska Krystyna 345/82 462 111 114 25262 Oława
Kruczkiewicz Jan 345/82 462 143 146 22102 Oława
Kwiatkowska Maria 345/82 462 172 175 21854 Oława
Kielba Bazylina 345/82 463 21 24 21547 Oława
Fudała Stefan 345/82 463 48 51 21316 Oława
Zarzycki Michał 345/82 463 78 81 21034 Oława
Uchnan Maria 345/82 463 105 108 20798 Oława
Szarzewicz Józef 345/82 463 131 134 20273 Oława
Krzysztofka Jan 345/82 463 159 162 20529 Oława
Bogdanowicz Józef 345/82 260 4 7 203 Góra
Tołścik Walentyna 345/82 260 9 12 228 Góra
Skowron Ryszard 345/82 462 33 36 24683 Oława
Lubińska Teresa 345/82 462 71 74 25008 Oława
Kobel Julia 345/82 462 111 114 25263 Oława
Sofiński Franciszek 345/82 462 143 146 22103 Oława
Szczepańska Maria 345/82 462 172 175 21855 Oława
Kielba Józefa 345/82 463 21 24 21548 Oława
Fudała Rozalia 345/82 463 48 51 21317 Oława
Szałapata Julian 345/82 463 78 81 21035 Oława

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com