Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (483952 osób)

Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Plizga Adam 345/82 462 141 144 22127 Oława
Gilewicz Katarzyna 345/82 462 170 173 21876 Oława
Szumejło Alicja 345/82 463 19 22 21573 Oława
Olejnik Karolina 345/82 463 46 49 21338 Oława
Tomczyk Tadeusz 345/82 463 76 79 21061 Oława
Michalewska Katarzyna 345/82 463 105 108 20784 Oława
Pastuch Władysław 345/82 463 131 134 20259 Oława
Swiaszyn Jan 345/82 463 159 162 20515 Oława
Biemarz Stanisława 345/82 260 4 7 189 Góra
Szendryk Tekla 345/82 260 8 11 214 Góra
Białek Józef 345/82 462 31 34 24669 Oława
Kardowska Anna 345/82 462 69 72 24994 Oława
Kozłowski Adam 345/82 462 109 112 25250 Oława
Plizga Rozalia 345/82 462 141 144 22128 Oława
Gilewicz Helena 345/82 462 170 173 21877 Oława
Swarc Natalia 345/82 463 19 22 21574 Oława
Grerzyk Karolina 345/82 463 46 49 21338 Oława
Zamoluk Teodor 345/82 463 76 79 21062 Oława
Michalewski Franciszek 345/82 463 105 108 20785 Oława
Pastuch Jan 345/82 463 131 134 20260 Oława
Turkowski Kazimierz 345/82 463 159 162 20516 Oława
Wozniak Agnieszka 345/82 260 4 7 190 Góra
Siemieniuk Helena 345/82 260 8 11 215 Góra
Pawlaczek Michał 345/82 462 31 34 24670 Oława
Guławska Władysława 345/82 462 69 72 24995 Oława
Kozłowski Stanisław 345/82 462 109 112 25251 Oława
Plizga Jan 345/82 462 141 144 22129 Oława
Dwojak Maria 345/82 462 170 173 21878 Oława
Swarc Ryszard 345/82 463 19 22 21575 Oława
Olst Antoni 345/82 463 46 49 21340 Oława
Szymańska Karolina 345/82 463 76 79 21063 Oława
Piwiński Stanisław 345/82 463 105 108 20786 Oława
Panińska Stefania 345/82 463 131 134 20261 Oława
Luchowicz Józefa 345/82 463 159 162 20517 Oława
Sałyk Rozalia 345/82 260 4 7 191 Góra
Siemieniuk Olga 345/82 260 8 11 216 Góra
Pawlaczek Aniela 345/82 462 31 34 24671 Oława
Bojorski Michał 345/82 462 69 72 24996 Oława
Kozłowska Maria 345/82 462 109 112 25252 Oława
Plizga Józef 345/82 462 141 144 22130 Oława
Dwojak Władysława 345/82 462 170 173 21879 Oława
Rogala Henryk 345/82 463 19 22 21576 Oława
Fudała Zofia 345/82 463 48 51 21305 Oława
Szymański Jan 345/82 463 76 79 21064 Oława
Bożejka Maria 345/82 463 105 108 20787 Oława
Kołtowski Kazimierz 345/82 463 131 134 20262 Oława
Tampolski Alfred 345/82 463 159 162 20518 Oława
Ligeża Aleksander 345/82 260 4 7 192 Góra
Siemieniuk Aleksander 345/82 260 8 11 217 Góra
Pawlaczek Ewa 345/82 462 31 34 24672 Oława
Gutowska Kazimiera 345/82 462 69 72 24997 Oława
Kozłowska Irena 345/82 462 109 112 25253 Oława
Migasiuk Władysław 345/82 462 141 144 22131 Oława
Dwojak Stefania 345/82 462 170 173 21880 Oława
Żołelciuk Stanisław 345/82 463 19 22 21577 Oława
Fudała Janina 345/82 463 48 51 21306 Oława
Szymańska Jadwiga 345/82 463 76 79 21065 Oława
Gedach Władysław 345/82 463 105 108 20788 Oława
Andriszen Julia 345/82 463 131 134 20263 Oława
Grzyś Zofia 345/82 463 159 162 20519 Oława
Glazer Julia 345/82 260 4 7 193 Góra
Sielicki Antoni 345/82 260 8 11 218 Góra
Pawlaczek Marta 345/82 462 31 34 24673 Oława
Bury Józef 345/82 462 69 72 24998 Oława
Kozłowska Danuta 345/82 462 109 112 25254 Oława
Dolecka Maria 345/82 462 141 144 22132 Oława
Mróz Adam 345/82 462 172 175 21845 Oława
Żołelciuk Justyna 345/82 463 19 22 21578 Oława
Fudała Stefania 345/82 463 48 51 21307 Oława
Rybak Zygmunt 345/82 463 76 79 21066 Oława
Mienszyków Aleksandra 345/82 463 105 108 20789 Oława
Kołtowska Maria 345/82 463 131 134 20264 Oława
Grzyś Edward 345/82 463 159 162 20520 Oława
Lange Maria 345/82 260 4 7 194 Góra
Siemieniuk Mikołaj 345/82 260 8 11 219 Góra
Hanuszewicz Piotr 345/82 462 31 34 24674 Oława
Tużańska Maria 345/82 462 71 74 24999 Oława
Jaremczuk Michał 345/82 462 109 112 25255 Oława
Dolecka Zofia 345/82 462 141 144 22133 Oława
Mittelstadt Maria 345/82 462 172 175 21846 Oława
Żołelciuk Mieczysław 345/82 463 19 22 21579 Oława
Fudała Stanisław 345/82 463 48 51 21308 Oława
Nicpoń Władysława 345/82 463 76 79 21067 Oława
Konasiewicz Józef 345/82 463 105 108 20790 Oława
Jakubiec Karol 345/82 463 131 134 20265 Oława
Grzyś Leonia 345/82 463 159 162 20521 Oława
Dorożyński Józef 345/82 260 4 7 195 Góra
Tocojew Piotr 345/82 260 8 11 220 Góra
Hanuszewicz Rozalia 345/82 462 33 36 24675 Oława
Turzańska Olga 345/82 462 71 74 25000 Oława
Krasowska Marianna 345/82 462 109 112 25256 Oława
Dolecka Maria 345/82 462 141 144 22134 Oława
Mittelstadt Zdzisław 345/82 462 172 175 21847 Oława
Żołelciuk Ludwik 345/82 463 19 22 21580 Oława
Fudała Józef 345/82 463 48 51 21309 Oława
Nicpoń Czesław 345/82 463 76 79 21068 Oława
Sidor Jan 345/82 463 105 108 20791 Oława
Jakubiec Maria 345/82 463 131 134 20266 Oława
Kruszelnicki Bronisław 345/82 463 159 162 20522 Oława
Stawańska Karolina 345/82 260 4 7 196 Góra

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com