Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (549422 osób)

Miejscowości:
Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Rydlicka Maria 345/82 463 74 77 21089 Oława
Stadnik Stanisław 345/82 463 103 106 20993 Oława
Szubert Paweł 345/82 463 129 132 20251 Oława
Dadzielska Maria 345/82 463 157 160 20507 Oława
Betka Władysława 345/82 260 4 7 181 Góra
Sirotiuk Uliana 345/82 260 8 11 206 Góra
Rado Aleksandra 345/82 462 31 34 24661 Oława
Wojtków Stefan 345/82 462 69 72 24986 Oława
Jasińska Anna 345/82 462 107 110 25242 Oława
Januszkiewicz Jan 345/82 462 141 144 22120 Oława
Konopacka Maria 345/82 462 170 173 21869 Oława
Homiziak Julia 345/82 463 17 20 21607 Oława
Gut Franciszek 345/82 463 46 49 21331 Oława
Rydlicka Henryka 345/82 463 74 77 21090 Oława
Tyszecki Stefan 345/82 463 103 106 20994 Oława
Szuberłowa Helena 345/82 463 129 132 20252 Oława
Sobowiec Stanisław 345/82 463 157 160 20508 Oława
Wowszuk Franciszek 345/82 260 4 7 182 Góra
Suchocka Walentyna 345/82 260 8 11 207 Góra
Rado Julia 345/82 462 31 34 24662 Oława
Wojtków Anastazja 345/82 462 69 72 24987 Oława
Horbacz Stefania 345/82 462 107 110 25243 Oława
Kawałko Józef 345/82 462 141 144 22121 Oława
Konopacka Leokadia 345/82 462 170 173 21870 Oława
Szumejło Emilia 345/82 463 19 22 21567 Oława
Szwajda Jan 345/82 463 46 49 21332 Oława
Rydlicka Franciszka 345/82 463 74 77 21091 Oława
Drozda Julian 345/82 463 103 106 20995 Oława
Szubert Zygfryd 345/82 463 129 132 20253 Oława
Błaszczyszyn Anna 345/82 463 157 160 20509 Oława
Bieżewska Jadwiga 345/82 260 4 7 183 Góra
Sawczyk Janina 345/82 260 8 11 208 Góra
Baran Katarzyna 345/82 462 31 34 24663 Oława
Wojtków Eugenia 345/82 462 69 72 24988 Oława
Macyszyn Tomasz 345/82 462 107 110 25244 Oława
Żygadło Stanisława 345/82 462 141 144 22122 Oława
Batuk Maria 345/82 462 170 173 21871 Oława
Szumejło Eugenia 345/82 463 19 22 21568 Oława
Drzewiecki Bogusława 345/82 463 46 49 21333 Oława
Romanowicz Piotr 345/82 463 76 79 21056 Oława
Charowski Stanisław 345/82 463 105 108 20779 Oława
Rak Anna 345/82 463 129 132 20254 Oława
Błaszczyszyn Władysław 345/82 463 157 160 20510 Oława
Szkabara Anastazja 345/82 260 4 7 184 Góra
Siemieniuk Anastazja 345/82 260 8 11 209 Góra
Baran Magdalena 345/82 462 31 34 24664 Oława
Wojtków Anna 345/82 462 69 72 24989 Oława
Macyszyn Rozalia 345/82 462 107 110 25245 Oława
Żygadło Rozalia 345/82 462 141 144 22123 Oława
Batuk Władysław 345/82 462 170 173 21872 Oława
Szumejło Elżbieta 345/82 463 19 22 21569 Oława
Siwak Anna 345/82 463 46 49 21334 Oława
Ciochoń Marian 345/82 463 76 79 21057 Oława
Charowska Aniela 345/82 463 105 108 20780 Oława
Rotrzegel August 345/82 463 129 132 20255 Oława
Błaszczyszyn Maria 345/82 463 157 160 20511 Oława
Bachar Agafia 345/82 260 4 7 185 Góra
Sternberg Józefa 345/82 260 8 11 210 Góra
Baran Maria 345/82 462 31 34 24665 Oława
Wojtków Zofia 345/82 462 69 72 24990 Oława
Macyszyn Jan 345/82 462 107 110 25246 Oława
Żygadło Teofila 345/82 462 141 144 22124 Oława
Batuk Janina 345/82 462 170 173 21873 Oława
Szumejło Maria 345/82 463 19 22 21570 Oława
Siwak Katarzyna 345/82 463 46 49 21335 Oława
Ksyta Władysław 345/82 463 76 79 21058 Oława
Charowska Bronisława 345/82 463 105 108 20781 Oława
Antosik Helena 345/82 463 129 132 20256 Oława
Świder Helena 345/82 463 157 160 20512 Oława
Urban Wiktoria 345/82 260 4 7 186 Góra
Szczeplik Sebastian 345/82 260 8 11 211 Góra
Baran Jan 345/82 462 31 34 24666 Oława
Wojtków Józef 345/82 462 69 72 24991 Oława
Macyszyn Michał 345/82 462 107 110 25247 Oława
Żygadło Bronisława 345/82 462 141 144 22125 Oława
Rado Józefa 345/82 462 170 173 21874 Oława
Szumejło Mirosława 345/82 463 19 22 21571 Oława
Kowalski Marian 345/82 463 46 49 21336 Oława
Pelcówna Sabina 345/82 463 76 79 21059 Oława
Charowska Franciszka 345/82 463 105 108 20782 Oława
Antosik Mikołaj 345/82 463 129 132 20257 Oława
Świder Wanda 345/82 463 157 160 20513 Oława
Chuchrak Rozalia 345/82 260 4 7 187 Góra
Szendryk Janina 345/82 260 8 11 212 Góra
Baran Bronisław 345/82 462 31 34 24667 Oława
Kardowski Franciszek 345/82 462 69 72 24992 Oława
Macyszyn Tomasz 345/82 462 107 110 25248 Oława
Junik Janina 345/82 462 141 144 22126 Oława
Gilewicz Karol 345/82 462 170 173 21875 Oława
Szumejło Eulalia 345/82 463 19 22 21572 Oława
Olejnik Jakub 345/82 463 46 49 21337 Oława
Jakóbczyk Stanisław 345/82 463 76 79 21060 Oława
Rozdolska Maria 345/82 463 105 108 20783 Oława
Ostropolski Michał 345/82 463 131 134 20258 Oława
Świder Józefa 345/82 463 157 160 20514 Oława
Piwowarczyk Anna 345/82 260 4 7 188 Góra
Strzelecka Maria 345/82 260 8 11 213 Góra
Białek Agnieszka 345/82 462 31 34 24668 Oława
Kardowska Janina 345/82 462 69 72 24993 Oława
Macyszyn Jadwiga 345/82 462 107 110 25249 Oława

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com