Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (549422 osób)

Miejscowości:
Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Małaszewska Maria 345/82 260 4 7 173 Góra
Sawłuk Anna 345/82 260 8 11 198 Góra
Zadorożna Olga 345/82 462 29 32 24653 Oława
Demski Jan 345/82 462 67 70 24978 Oława
Potyra Irma 345/82 462 105 108 25234 Oława
Troszczyński Mikołaj 345/82 462 139 142 22150 Oława
Żubrzyska Helena 345/82 462 168 171 21896 Oława
Laskowski Kazimierz 345/82 463 17 20 21599 Oława
Koscielski Kazimierz 345/82 463 46 49 21323 Oława
Bednarska Mieczysława 345/82 463 74 77 21082 Oława
Tikon Ludwika 345/82 463 103 106 20986 Oława
Ciepły Stanisław 345/82 463 129 132 20244 Oława
Podchorodecki Michał 345/82 463 157 160 20500 Oława
Jurewicz Alwina 345/82 260 4 7 174 Góra
Sokołowska Maria 345/82 260 8 11 199 Góra
Dziedzińska Maria 345/82 462 29 32 24654 Oława
Demska Karola 345/82 462 67 70 24979 Oława
Majewski Stanisław 345/82 462 107 110 25235 Oława
Dobrowolska Franciszka 345/82 462 139 142 22151 Oława
Żubrzyska Genowefa 345/82 462 168 171 21897 Oława
Miner Józef 345/82 463 17 20 21600 Oława
Koscielski Stanisław 345/82 463 46 49 21324 Oława
Bednarska Marianna 345/82 463 74 77 21083 Oława
Tikon Aleksandra 345/82 463 103 106 20987 Oława
Białecki Jan 345/82 463 129 132 20245 Oława
Filipczak Czesław 345/82 463 157 160 20501 Oława
Mackiewicz Maria 345/82 260 4 7 175 Góra
Simonowicz Helena 345/82 260 8 11 200 Góra
Dziedzińska Wanda 345/82 462 29 32 24655 Oława
Maćków Stanisław 345/82 462 67 70 24980 Oława
Majewska Emilia 345/82 462 107 110 25236 Oława
Lichwa Józefa 345/82 462 139 142 22152 Oława
Strocha Stefan 345/82 462 168 171 21898 Oława
Miner Janina 345/82 463 17 20 21601 Oława
Koscielska Janina 345/82 463 46 49 21325 Oława
Bednarski Kazimierz 345/82 463 74 77 21084 Oława
Tikon Edmund 345/82 463 103 106 20988 Oława
Lasiewicz Michał 345/82 463 129 132 20246 Oława
Maziunek Andrzej 345/82 463 157 160 20502 Oława
Furmanek Maria 345/82 260 4 7 176 Góra
Simonowicz Jadwiga 345/82 260 8 11 201 Góra
Dziedziński Kazimierz 345/82 462 29 32 24656 Oława
Maćków Anna 345/82 462 67 70 24981 Oława
Staroń Włodzimierz 345/82 462 107 110 25237 Oława
Lichwa Anna 345/82 462 139 142 22153 Oława
Rusiński Stanisław 345/82 462 170 173 21864 Oława
Miner Bolesław 345/82 463 17 20 21602 Oława
Milczarek Marianna 345/82 463 46 49 21326 Oława
Bednarski Stanisław 345/82 463 74 77 21085 Oława
Małek Aleksander 345/82 463 103 106 20989 Oława
Grzesiewnicz Bronisław 345/82 463 129 132 20247 Oława
Marciniak Stefan 345/82 463 157 160 20503 Oława
Furmanek Anna 345/82 260 4 7 177 Góra
Skrzek Stanisława 345/82 260 8 11 202 Góra
Dziedzińska Katarzyna 345/82 462 29 32 24657 Oława
Maćków Michał 345/82 462 67 70 24982 Oława
Staroń Rozalia 345/82 462 107 110 25238 Oława
Lichwa Paulina 345/82 462 139 142 22154 Oława
Gałka Kazimierz 345/82 462 170 173 21865 Oława
Miner Bogumiła 345/82 463 17 20 21603 Oława
Milczarek Wanda 345/82 463 46 49 21327 Oława
Bednarska Stanisława 345/82 463 74 77 21086 Oława
Susina Józef 345/82 463 103 106 20990 Oława
Łuszczynowski Kazimierz 345/82 463 129 132 20248 Oława
Dębowski Władysław 345/82 463 157 160 20504 Oława
Rozwadowski Stanisław 345/82 260 4 7 178 Góra
Szklarowska Eugienia 345/82 260 8 11 203 Góra
Rado Andrzej 345/82 462 29 32 24658 Oława
Maćków Maria 345/82 462 67 70 24983 Oława
Staroń Anastazja 345/82 462 107 110 25239 Oława
Januszkiewicz Paulina 345/82 462 141 144 22117 Oława
Gałka Anna 345/82 462 170 173 21866 Oława
Bykowski Józef 345/82 463 17 20 21604 Oława
Milczarek Zygmunt 345/82 463 46 49 21328 Oława
Bednarska Teresa 345/82 463 74 77 21087 Oława
Susina Stefania 345/82 463 103 106 20991 Oława
Łuszczynowska Genowefa 345/82 463 129 132 20249 Oława
Tuszański Bronisław 345/82 463 157 160 20505 Oława
Grzyb Stanisław 345/82 260 4 7 179 Góra
Serkiewicz Stefan 345/82 260 8 11 204 Góra
Rado Maria 345/82 462 29 32 24659 Oława
Maćków Kazimierz 345/82 462 67 70 24984 Oława
Staroń Kazimierz 345/82 462 107 110 25240 Oława
Januszkiewicz Antoni 345/82 462 141 144 22118 Oława
Grzegorczyk Józef 345/82 462 170 173 21867 Oława
Bykowska Anna 345/82 463 17 20 21605 Oława
Milczarek Czesław 345/82 463 46 49 21329 Oława
Stachera Józef 345/82 463 74 77 21088 Oława
Zaremba Józef 345/82 463 103 106 20992 Oława
Łuszczynowski Antoni 345/82 463 129 132 20250 Oława
Harasynowicz Paulina 345/82 463 157 160 20506 Oława
Bierica Antonina 345/82 260 4 7 180 Góra
Swigon Eugienia 345/82 260 8 11 205 Góra
Rado Zofia 345/82 462 29 32 24660 Oława
Maćków Nadia 345/82 462 67 70 24985 Oława
Panek Stanisława 345/82 462 107 110 25241 Oława
Januszkiewicz Bronisława 345/82 462 141 144 22119 Oława
Konopacki Wincenty 345/82 462 170 173 21868 Oława
Bykowski Edward 345/82 463 17 20 21606 Oława
Milczarek Leontyna 345/82 463 46 49 21330 Oława

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com