Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (549422 osób)

Miejscowości:
Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Piątkowski Edward 82/345 239 31 34 2482 Bolesławiec
Ganczaryk Anna 82/345 239 27 30 2584 Bolesławiec
Mazur Michał 82/345 239 15 18 2880 Bolesławiec
Leniak Antoni 82/345 239 10 13 3013 Bolesławiec
Adamarczyk Domicela 82/345 239 6 9 3099 Bolesławiec
Ferenc Franciszek 82/345 241 6 9 27 Bolesławiec
Rekowski Jerzy 82/435 1403 9 7 88 Bolesławiec
Kwaśnik Andrzej 82/345 1391 8 10 118 Bolesławiec
Kulbida Władysław 82/345 1391 21 24 20 Bolesławiec
Piotrowski Franciszek 82/345 1391 27 30 102 Bolesławiec
Baut Rozalia 82/345 1391 34 38 3 Bolesławiec
Wasylkowski Józef 82/345 1391 44 48 34 Bolesławiec
Orszak Józef 82/345 1391 49 53 298 Bolesławiec
Najdek Katarzyna 82/345 1391 57 61 221 Bolesławiec
Pokładek Tomasz 82/345 1391 64 68 143 Bolesławiec
Siek Józefa 82/345 1391 69 73 407 Bolesławiec
Jurasik Bernarda 82/345 1391 75 79 194 Bolesławiec
Bochenek Adam 82/345 1391 81 85 107 Bolesławiec
Mrozik Tomasz 82/345 1391 86 90 363 Bolesławiec
Tur Stefania 82/345 1391 96 99 125 Bolesławiec
Grzesik Franciszek 82/345 1391 100 103 381 Bolesławiec
Koucz Rozalia 82/345 1391 107 110 100 Bolesławiec
Janik Władysław 82/345 1391 112 115 356 Bolesławiec
Ludziak Otilia 82/345 1391 117 120 611 Bolesławiec
Szuk Genowefa 82/345 1391 126 129 163 Bolesławiec
Koresendowicz Bronisław 82/345 240 15 18 7 Bolesławiec
Kuśmierz Stefania 82/345 1391 131 134 419 Bolesławiec
Rak Józefa 82/345 1391 137 140 675 Bolesławiec
Hryczyk Piotr 82/345 240 9 12 13 Bolesławiec
Burdza Kacper 82/345 1391 143 146 223 Bolesławiec
Czuber Stefania 82/345 1391 148 151 475 Bolesławiec
Watrach Ludwik 82/345 1391 166 175 58 Bolesławiec
Pyrkosz Matylda 82/345 239 65 68 1565 Bolesławiec
Piender Leszek 82/345 239 59 62 1704 Bolesławiec
Rojowski Stefan 82/345 239 44 47 2087 Bolesławiec
Kuliczkowski Emil 82/345 239 30 33 2508 Bolesławiec
Kozok Emil 82/345 239 21 24 2737 Bolesławiec
Rogalski Józef 82/345 239 19 22 2789 Bolesławiec
Ogrodzinski Józef 82/435 1403 9 7 89 Bolesławiec
Kwaśnik Ewa 82/345 1391 8 10 119 Bolesławiec
Kurczak Franciszek 82/345 1391 21 24 21 Bolesławiec
Piotrowska Regina 82/345 1391 27 30 103 Bolesławiec
Baut Lucyna 82/345 1391 34 38 4 Bolesławiec
Boka Andrzej 82/345 1391 44 48 35 Bolesławiec
Orszak Katarzyna 82/345 1391 49 53 299 Bolesławiec
Najdek Wiktor 82/345 1391 57 61 222 Bolesławiec
Makowski Józef 82/345 1391 64 68 144 Bolesławiec
Siek Stanisław 82/345 1391 69 73 408 Bolesławiec
Jurasik Stanisław 82/345 1391 75 79 195 Bolesławiec
Bochenek Ludwika 82/345 1391 81 85 108 Bolesławiec
Truścinski Wilchelm 82/345 1391 86 90 364 Bolesławiec
Tur Józef 82/345 1391 96 99 126 Bolesławiec
Sowa Dominik 82/345 1391 101 104 382 Bolesławiec
Koucz Antoni 82/345 1391 107 110 101 Bolesławiec
Janik Anna 82/345 1391 112 115 357 Bolesławiec
Zosiuk Adolfina 82/345 240 18 21 1 Bolesławiec
Radić Djuradi 82/345 1391 117 120 612 Bolesławiec
Szuk Leon 82/345 1391 126 129 164 Bolesławiec
Kuśmierz Jan 82/345 1391 131 134 420 Bolesławiec
Rak Adolf 82/345 1391 137 140 676 Bolesławiec
Jamot Piotr 82/345 240 11 14 13 Bolesławiec
Heczko Franciszek 82/345 1391 143 146 224 Bolesławiec
Rak Jadwiga 82/345 240 29 32 17 Bolesławiec
Czuber Zofia 82/345 1391 148 151 476 Bolesławiec
Kacka Teofila 82/345 1391 166 175 59 Bolesławiec
Bonialorzuk Antoni 82/345 240 2 5 30 Bolesławiec
Kentel Anna 82/345 239 120 123 143 Bolesławiec
Szymanek Władysław 82/345 239 108 111 432 Bolesławiec
Szeliga Jan 82/345 241 65 68 26 Bolesławiec
Zych Wincenty 82/345 239 86 89 979 Bolesławiec
Winczak Barbara 82/345 239 71 74 1368 Bolesławiec
Mnich Stanisław 82/345 239 62 65 1624 Bolesławiec
Flak Józef 82/345 239 48 51 1974 Bolesławiec
Frydel Michał 82/345 239 80 83 2029 Bolesławiec
Brodzikowska Halina 82/345 239 79 82 2058 Bolesławiec
Kucmierz Piotr 82/345 239 76 79 2144 Bolesławiec
Janik Józef 82/345 239 40 43 2175 Bolesławiec
Urbanowicz Tadeusz 82/345 239 32 35 2456 Bolesławiec
Bokszański Władysław 82/345 239 4 7 3160 Bolesławiec
Andrzejewicz Julian 82/435 1403 9 7 90 Bolesławiec
Dolecki Kazimierz 82/345 1391 8 10 120 Bolesławiec
Kurczak Józef 82/345 1391 21 24 22 Bolesławiec
Baut Marcin 82/345 1391 28 31 104 Bolesławiec
Baut Antonina 82/345 1391 34 38 5 Bolesławiec
Boka Katarzyna 82/345 1391 44 48 36 Bolesławiec
Sztroka Grzegorz 82/345 1391 49 53 300 Bolesławiec
Najdek Ludwika 82/345 1391 57 61 223 Bolesławiec
Makowska Maria 82/345 1391 64 68 145 Bolesławiec
Siek Antonina 82/345 1391 69 73 409 Bolesławiec
Jurasik Ludwika 82/345 1391 75 79 196 Bolesławiec
Bochenek Józefa 82/345 1391 81 85 109 Bolesławiec
Truścinska Janina 82/345 1391 86 90 365 Bolesławiec
Tur Michał 82/345 1391 96 99 127 Bolesławiec
Sowa Józefa 82/345 1391 101 104 383 Bolesławiec
Koucz Teofila 82/345 1391 107 110 102 Bolesławiec
Janik Marian 82/345 1391 112 115 358 Bolesławiec
Wojciech Alfred 82/345 240 17 20 1 Bolesławiec
Grygiel Stanisław 82/345 1391 117 120 613 Bolesławiec
Bech Bronisław 82/345 240 2 5 4 Bolesławiec
Piwowarski Stanisław 82/345 1391 126 129 165 Bolesławiec

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com