Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (Archiwum Państwowe)

Oddajemy do państwa dyspozycji narzędzie umożliwiające odnalezienie osób w zasobie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego przechowywanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
W podanym spisie mogą zdarzyć się błędy wynikające z niemożności prawidłowego odczytania niektórych nazwisk.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wszystkie informacje wolno nam ujawniać.

Legenda

  • Sygnatura jednostki - nr księgi.
  • Numer strony - strona księgi, na której znajduje się wpis.
  • Numer pozycji – w którym miejscu na stronie jest wpis.
  • Numer zdjęcia – nr skanu w przypadku zeskanowanej księgi.

Wyszukiwarka akt PUR (431969 osób)

Sygnatury:
Wskaż kursorem to pole, aby wyświetlić sygnatury

Imię:

Nazwisko:

Wyczyść
Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Gajdamowicz Ignacy Namysłów 82/345 5 7 24 753
Sawieryn Andrzej Namysłów 82/345 27 29 49 753
Długosz Józef Namysłów 82/345 56 58 12 753
Klucowicz Józef Namysłów 82/345 79 81 14 753
Ostrowski Kazimierz Namysłów 82/345 91 93 104 753
Chmielewska Janina Namysłów 82/345 111 113 44 753
Łambucki Dominik Namysłów 82/345 124 126 10 753
Klimek Antoni Namysłów 82/345 145 147 4 753
Kwarciński Władysław Namysłów 82/345 164 166 2 753
Feduch Bronisław Namysłów 82/345 187 189 34 753
Strojek Tadeusz Namysłów 82/345 219 221 1 753
Stajniak Jan Namysłów 82/345 236 238 45 753
Danieliszyn Karolina Namysłów 82/345 253 255 23 753
Nowak Józef Namysłów 82/345 5 7 25 753
Sawieryn Józef Namysłów 82/345 27 29 50 753
Długosz Andrzej Namysłów 82/345 56 58 13 753
Klucowicz Franciszek Namysłów 82/345 79 81 15 753
Jakubiak Józef Namysłów 82/345 91 93 105 753
Stal Leopold Namysłów 82/345 111 113 45 753
Szot Piotr Namysłów 82/345 124 126 11 753
Skórka Jan Namysłów 82/345 145 147 5 753
Kudelski Stanisław Namysłów 82/345 164 166 3 753
Dzinbała Franciszek Namysłów 82/345 187 189 35 753
Janiszewski Eugeniusz Namysłów 82/345 219 221 2 753
Leks Jan Namysłów 82/345 236 238 46 753
Szumila Michał Namysłów 82/345 253 255 24 753
Nowak Jan Namysłów 82/345 5 7 26 753
Sawieryn Paulina Namysłów 82/345 27 29 51 753
Wieczorek Wawrzyniec Namysłów 82/345 56 58 14 753
Kulczycka Rozalia Namysłów 82/345 79 81 16 753
Smoleń Jan Namysłów 82/345 91 93 106 753
Junwicz Paweł Namysłów 82/345 111 113 46 753
Baszczyszyn Jan Namysłów 82/345 124 126 12 753
Czekalski Jan Namysłów 82/345 145 147 6 753
Nicewicz Jan Namysłów 82/345 164 166 4 753
Fałat Antoni Namysłów 82/345 187 189 36 753
Jannowska Matyliga Namysłów 82/345 219 221 3 753
Jędruk Kazimierz Namysłów 82/345 236 238 47 753
Danieliszyn Franciszek Namysłów 82/345 253 255 25 753
Nowosielski Władysław Namysłów 82/345 5 7 27 753
Pukała Kazimierz Namysłów 82/345 27 29 52 753
Osowski Eliasz Namysłów 82/345 56 58 15 753
Nowak Wincenty Namysłów 82/345 79 81 17 753
Składkowski Michał Namysłów 82/345 93 95 1 753
Sosińska Aniela Namysłów 82/345 111 113 47 753
Szymszon Franciszek Namysłów 82/345 124 126 13 753
Stasiecki Włodzimierz Namysłów 82/345 145 147 7 753
Wdowiak Józef Namysłów 82/345 164 166 5 753
Pelc Adam Namysłów 82/345 187 189 37 753
Popławki Teodor Namysłów 82/345 219 221 4 753
Nachrebecki Karol Namysłów 82/345 236 238 48 753
Rudyk Kazimierz Namysłów 82/345 253 255 26 753
Drewninkowski Franciszek Namysłów 82/345 6 8 28 753
Karbownicki Antoni Namysłów 82/345 27 29 53 753
Janiak Antoni Namysłów 82/345 56 58 16 753
Mirowicz Stanisław Namysłów 82/345 79 81 18 753
Kwolek Władysław Namysłów 82/345 93 95 2 753
Stasiak Józef Namysłów 82/345 111 113 48 753
Kaliciński Wojciech Namysłów 82/345 124 126 14 753
Wężycki Franciszek Namysłów 82/345 145 147 8 753
Pach Władysław Namysłów 82/345 164 166 6 753
Pelc Władysław Namysłów 82/345 187 189 38 753
Kuc Jan Namysłów 82/345 219 221 5 753
Błaźków Zofia Namysłów 82/345 236 238 49 753
Kubiak Bronisław Namysłów 82/345 253 255 27 753
Mroczek Czesław Namysłów 82/345 6 8 29 753
Czernecka Katarzyna Namysłów 82/345 27 29 54 753
Średniak Zofia Namysłów 82/345 56 58 17 753
Godrzała Wojciech Namysłów 82/345 79 81 19 753
Janowski August Namysłów 82/345 93 95 3 753
Kołodziejczyk Piotr Namysłów 82/345 111 113 49 753
Brycki Józef Namysłów 82/345 124 126 15 753
Wronka Maria Namysłów 82/345 145 147 9 753
Morzdzież Franciszek Namysłów 82/345 164 166 7 753
Baran Eugeniusz Namysłów 82/345 187 189 39 753
Rzeszowski Bronisław Namysłów 82/345 219 221 6 753
Wiącek Stanisław Namysłów 82/345 236 238 50 753
Hnatów Maria Namysłów 82/345 254 256 28 753
Spalwisz Antoni Namysłów 82/345 6 8 30 753
Topolnicka Michalina Namysłów 82/345 27 29 55 753
Kozyra Tomasz Namysłów 82/345 56 58 18 753
Górski Józef Namysłów 82/345 79 81 20 753
Kordys Kazimierz Namysłów 82/345 93 95 4 753
Kuczmieryk Władysław Namysłów 82/345 111 113 50 753
Brycki Kondysław Namysłów 82/345 124 126 16 753
Spicha Stanisław Namysłów 82/345 145 147 10 753
Smreczak Jan Namysłów 82/345 164 166 8 753
Pogoda Tomasz Namysłów 82/345 187 189 40 753
Szypowska Rozalia Namysłów 82/345 219 221 7 753
Bojdarski Aleksander Namysłów 82/345 236 238 51 753
Okaj Franciszek Namysłów 82/345 254 256 34 753
Spalwisz Jan Namysłów 82/345 6 8 31 753
Zimoch Stanisława Namysłów 82/345 27 29 56 753
Raczkowski Jan Namysłów 82/345 56 58 19 753
Malicki Namysłów 82/345 79 81 21 753
Zioła Józef Namysłów 82/345 93 95 5 753
Bodzioch Wincenty Namysłów 82/345 111 113 51 753
Brycki Franciszek Namysłów 82/345 124 126 17 753
Klimek Stefan Namysłów 82/345 145 147 11 753
Fsuł Franciszek Namysłów 82/345 164 166 9 753

Powered by ChronoConnectivity - ChronoEngine.com