Dane grobu


Czesław Dolata

Data urodzenia:1948
Data śmierci:2013
Data pochówku:

Cmentarz: Rędzin
Pole:D
Rząd: 1
Grób: 7