Dane grobu


Ewa Dziedzic

Data urodzenia:1991
Data śmierci:1991
Data pochówku:

Cmentarz: Polanowice
Pole:4
Rząd: 2
Grób: 11