Dane grobu


Stanisław Błyskal

Data urodzenia:1942
Data śmierci:1999
Data pochówku:

Cmentarz: Polanowice
Pole:1
Rząd: 2
Grób: 2