Dane grobu


Uwe Senfch

Data urodzenia:1941
Data śmierci:1942
Data pochówku:

Cmentarz: Grabiszyn III
Pole:1
Rząd: 0
Grób: 30